الیناز احمدی لاریجانی

الیناز احمدی لاریجانی ای حامی من تو را سپاس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcap'n١١:٣٩ - ١٣٩٩/١٠/٢٤لطفا پیشنهاد دروغ نباشه باورم نمیشه ( اصطلاح ) حذف شود . متوجه شدم که این کلمه مخفف یک کلمه دیگر در یک فیلم معروف استگزارش
0 | 0
cap'n١١:٣٨ - ١٣٩٩/١٠/٢٤مخفف کلمه کاپیتان در فیلم لوک خوش دستگزارش
0 | 0
cap'n١٥:٤٨ - ١٣٩٩/١٠/٢٣دروغ نباشه باورم نمیشه ( اصطلاح )گزارش
0 | 0
causa sui١١:٤٧ - ١٣٩٩/١٠/١٧( کاوسا سویی ) قائم به ذات چیزی که خود مسبب وجود خود باشد. ( فلسفه )گزارش
5 | 0
facilitator١٧:٠٦ - ١٣٩٩/٠٩/١٩مشاورگزارش
5 | 1
unfaltering١١:٤٦ - ١٣٩٩/٠٩/١٧راست، بی پرواگزارش
5 | 0
viva la vida١٦:١٦ - ١٣٩٩/٠٩/١٥زنده باد زندگیگزارش
18 | 0
eusocial١٣:٥١ - ١٣٩٩/٠٩/١٥اجتماعیگزارش
0 | 0
bugaboo١٣:٥٥ - ١٣٩٩/٠٩/١٢نقطه عطف و برجسته ( اصطلاح ) Our view is that random action is the bugaboo of the free will debate. W دیدگاه ما این است که بحث کنش تصادفی نقطه ی عطف ... گزارش
0 | 0
ant fishing١٩:٤٥ - ١٣٩٩/٠٩/٠٧شکار مورچه ( زیست )گزارش
0 | 0
nest١٣:٢٨ - ١٣٩٩/٠٩/٠٧آشیانه زنبور عسلگزارش
7 | 4
nut cracking١٣:١٣ - ١٣٩٩/٠٩/٠٧میوه دهی ( فصل میوه دهی )گزارش
0 | 0
hard to reach١١:٣٦ - ١٣٩٩/٠٩/٠٧صعب العبورگزارش
2 | 0
canyon mice١٥:٥٨ - ١٣٩٩/٠٩/٠٥موش صحراییگزارش
0 | 0
jericho١١:١٦ - ١٣٩٩/٠٩/٠٥مطابق ایات انجیل : خداوند در نبرد اریحا، به جای اینکه گردش زمین را متوقف کند، خورشید را در آسمان ها ثابت می کند تا قوم بنی اسرائیل زمان کافی داشته با ... گزارش
0 | 0
being for itself١٠:٣٤ - ١٣٩٩/٠٩/٠٥وجودالنفسه ( فلسفه )گزارش
0 | 0
creepeth١٦:١٨ - ١٣٩٩/٠٩/٠٣خزیدنگزارش
0 | 0
demeaning١١:٢٩ - ١٣٩٩/٠٩/٠٣بی معنا کردنگزارش
0 | 1
theoretical knowledge١١:١٢ - ١٣٩٩/٠٨/٢٩حکمت نظریگزارش
2 | 0
semi miraculous٢١:٤٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨نیمه معجزه آساگزارش
0 | 0
mid court١١:٥٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨ورزش : وسط میدانگزارش
0 | 0
legion١١:٤٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٦لشگرکشیگزارش
2 | 1
squarely١٢:٠٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢١چارچوبگزارش
2 | 1
regretfully١٢:٠٢ - ١٣٩٩/٠٨/٢١از سر ناچاریگزارش
2 | 1
enthusiastically١١:٤٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢١متعصبانهگزارش
0 | 1
doctrine٠٩:٣٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢١تزگزارش
12 | 1
seizing١٦:٥٢ - ١٣٩٩/٠٨/١٨مغتنم شمردن فرصت ها seizing opportunitiesگزارش
5 | 0
vegetate١٥:٠٣ - ١٣٩٩/٠٨/١٥مثل گیاه زندگی کردنگزارش
9 | 0
outstrip١٠:٥٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٤فراتر از حد دور از دسترسگزارش
2 | 0
meta reflectively١٠:٢٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٤فوق اندیشه گرانهگزارش
0 | 0
prematurely١٥:١٢ - ١٣٩٩/٠٨/١٣پیش دستی ( اصطلاح ) کردنگزارش
9 | 0
lightly١٥:٠٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٣به تدریجگزارش
0 | 1
counterevidence١٤:٤٩ - ١٣٩٩/٠٨/١٣خلاف ادله، خلاف شواهدگزارش
2 | 0
don't take it personally٢٣:٤١ - ١٣٩٩/٠٨/٠٧به خودت نگیر ( بهت برنخوره )گزارش
16 | 0
deep water٢٣:١٩ - ١٣٩٩/٠٨/٠٧تو دردسر بودنگزارش
7 | 0
rattle off٢٣:٠٦ - ١٣٩٩/٠٨/٠٧سریع و تند گفتنگزارش
2 | 0
die out٠٠:٠٥ - ١٣٩٩/٠٧/١٨آهسته ناپدید شدنگزارش
16 | 1
go bananas٠٠:٠٢ - ١٣٩٩/٠٧/١٨از کوره در رفتنگزارش
5 | 1
hang your head٠٠:٠١ - ١٣٩٩/٠٧/١٨احساس شرمندگیگزارش
0 | 0
rucked up٢٣:٥١ - ١٣٩٩/٠٧/١٧چروک شدهگزارش
0 | 0
bag of bones٢٣:٤٩ - ١٣٩٩/٠٧/١٧خیلی لاغرگزارش
0 | 0
nail it down٢٣:٤٥ - ١٣٩٩/٠٧/١٧تمومش کنگزارش
5 | 0
معیب١٥:٤٨ - ١٣٩٨/٠٧/٠٨( مَ ) [ ع . ] ( ص . ) دارای عیب ، عیب ناک ، معیوبگزارش
0 | 0
اقتراح١٦:٢٨ - ١٣٩٨/٠٧/٠٤( اِ تِ ) [ ع . ] 1 - ( مص م . ) خواستن ، آرزو کردن . 2 - بی اندیشه سخن گفتن و به قریحة خود امری تازه آوردن . 3 - برگزیدن چیزی . 4 - دربارة مسئله ای ... گزارش
2 | 0
heavy٢٣:٥٢ - ١٣٩٨/٠٦/٠٦خروشان heavy riverگزارش
16 | 1
apprehension٠٠:٠١ - ١٣٩٨/٠٦/٠٦دلهره ، اضطرابگزارش
28 | 0
niche٢٣:٣٣ - ١٣٩٨/٠٦/٠٥بازاریابی موقعیت یابی شده ( بازاریابی متمرکز )گزارش
53 | 1
southern blot analysis٠٠:٥٦ - ١٣٩٨/٠٦/٠٥تجزیه و تحلیل لکه جنوبیگزارش
0 | 0
dyskinesia١٦:٤٣ - ١٣٩٨/٠٦/٠٤اختلال حرکات ارادیگزارش
12 | 0
nucleation١٦:٣٨ - ١٣٩٨/٠٦/٠٤هسته زاییگزارش
14 | 0