پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان انگلیسی => اصطلاحات)

٠ رأی
٠ پاسخ
٥ بازدید
٠ رأی
٠ پاسخ
٥ بازدید
٠ رأی
٠ پاسخ
٥ بازدید
٠ رأی
٠ پاسخ
٣ بازدید
٠ رأی
٠ پاسخ
٤ بازدید
٠ رأی
٠ پاسخ
١٥ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
١٤ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
٣٠ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
١٨ بازدید

is the most obvious  یعنی چی؟ معادل انگلیسی براش چی میشه ؟

١ هفته پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٢١ بازدید