دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٦١١
رتبه
رتبه در بپرس
١٠٩
لایک
لایک
٥٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

١ رأی
٣ پاسخ
٢٨ بازدید
چند گزینه‌ای

..... tired Melissa is when she gets home from work, she always makes time to say goodnight to the children.

٣ هفته پیش
٣ رأی
١ پاسخ
٣٥ بازدید

جمله ی زیر کجاش غلطه ؟ یا هیچ غلطی نداره؟  ردپاي پست مدرنیسم در آثار شاع ر مذکور نشان دهنده این است که او از این مکتب استمداد طلبیده است و  آثار آن در نگارش دیوانش مشهود است. 

١ ماه پیش
٣ رأی
١ پاسخ
٣٦ بازدید

در اوایل قرن بیستم، آلفرد واگنر مفهوم حرکت قاره اي را مطرح کرد . ایده او به ط ور قاطعی پذیرفتـه نـشد  زیرا او هیچ نیروي قابل تشخیصی را که داراي توان کافی براي حرکت قاره اي باشد ، معرفی نکرد . امـ ...

١ ماه پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
٣٢ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
١ پاسخ
٩٦ بازدید

در اوایل قرن بیستم، آلفرد واگنر مفهوم حرکت قاره اي را مطرح کرد . ایده او به ط ور قاطعی پذیرفتـه نـشد  زیرا او هیچ نیروي قابل تشخیصی را که داراي توان کافی براي حرکت قاره اي باشد ، معرفی نکرد . امـ ...

١ ماه پیش

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.