پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان انگلیسی => اصطلاحات)

٠ رأی
٥ پاسخ
١٢٩ بازدید
١٦,٠٠٠
تومان
با پاسخ به این پرسش شانس دریافت ١٦,٠٠٠ تومان را دارید.

   social isolation   رو میشه تعریف کنید و تو جامعه ی ایران مثالی ازش بزنید 

٩ ساعت پیش
٠ رأی
٥ پاسخ
٨٧ بازدید
١٦,٠٠٠
تومان
با پاسخ به این پرسش شانس دریافت ١٦,٠٠٠ تومان را دارید.

کلمه معادل انگلیسی برای   "سیاست واقع‌گرایانه، رویکردی در سیاست خارجی که بر منافع ملی و قدرت متمرکز است."

١٠ ساعت پیش
٣ رأی
تیک ٧ پاسخ
١٩٣ بازدید
١٦,٠٠٠
تومان

comprises the whole thing being observed به چه چیزی اشاره داره ؟ معادل انگلیسی این جمله چیه ؟

٣ هفته پیش
٥ رأی
تیک ٨ پاسخ
٦٠٤ بازدید
١٦,٠٠٠
تومان

"the capacity to see the big picture in an organization"  به چه واژه ای اشاره میکنه ؟

٣ هفته پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
١٢ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
١١ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
١٣ بازدید

میشه با اصطلاح  "take over"  جمله و مثال بزنید 

٢,٤١٨
٨ ساعت پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٨ بازدید

از  "you cross the line"  کجا ها میتونیم استفاده کنیم ؟

١,٤٢٦
٨ ساعت پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٥ بازدید
٠ رأی
٠ پاسخ
٥ بازدید