پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان انگلیسی => اصطلاحات)

٠ رأی
٢ پاسخ
١٧ بازدید

ترجمه ی Postcolonialism   چی میشه ؟

٣ روز پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٢٢ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
١٢ بازدید

" Markov decision process (MDP)"  چیه ؟ چه کاربردی داره ؟

٣ روز پیش
٠ رأی
١ پاسخ
١٩ بازدید
٠ رأی
٠ پاسخ
١٥ بازدید
٠ رأی
٢ پاسخ
٢٠ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
١١ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
١٤ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٢٨ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
١٨ بازدید