پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان انگلیسی => اصطلاحات)

٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٤ بازدید

کاربرد اصطلاح  "At Mayor’s nest"  کجاست ؟

٥ روز پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٢٣ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
٢٤ بازدید

"Put your thinking cap on"  به چه معناست و در چه موقعیتی استفاده می شود؟

٥ روز پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٦١ بازدید

مربوط به اصطلاحات عامیانه Ball hogger

٥ روز پیش
٢ رأی
٨ پاسخ
١٠٤ بازدید
١ رأی
٥ پاسخ
٤٨ بازدید

اصطلاح سیاسی  " Hybrid Warfare"  به چه معناست ؟مثال میشه بزنید 

٦ روز پیش
١ رأی
٧ پاسخ
٦٤ بازدید

ترجمه  ی روان اصطلاح  "Look before you leap"  و کاربردش کجاس؟

١,٥٢٣
٦ روز پیش
١ رأی
٧ پاسخ
٦٥ بازدید
١ رأی
٢ پاسخ
٢٩ بازدید

"روی پای خود ایستادن"  به انگلیسی  چی میشه ؟

٦ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
٧٦ بازدید