پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان انگلیسی => اصطلاحات)

١ رأی
١ پاسخ
٤٩ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٣٣ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٢٧ بازدید

اصطلاح انگلیسی محاوره ای معادل  "انتخاب بین بد و بد تر " چی میشه ؟

١ هفته پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٥ بازدید

لطفا معنی جمله زیر و خصوصامعنی اصطلاح right , left and center را بیان کنید با تشکر. The kompany's losing money right , left and center .

٣٠
١ هفته پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
٢٥ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
٣٠ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
٣١ بازدید

web scraping یعنی چی ؟ به چه کاری میاد ؟

١ هفته پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
١٧ بازدید

معنی اصطلاح  " Give it one’s best shot"  وکاربردش چیه ؟

١ هفته پیش
١ رأی
١ پاسخ
٢٣ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٢٦ بازدید

Proxy War به چه معناست ؟میتونید مثال بزید ؟

١ هفته پیش