پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان انگلیسی => اصطلاحات)

٠ رأی
١ پاسخ
٥ بازدید
٠ رأی
٠ پاسخ
٣ بازدید
٠ رأی
٠ پاسخ
٤ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
٦ بازدید

معنی این جمله به فارسی چی میشه؟  bless somebody with something

١٠ ساعت پیش
٣ رأی
٦ پاسخ
٩٨ بازدید
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٨ بازدید

"built-in container "  در برنامه نویسی به چه معناست ؟

١ روز پیش
٢ رأی
٤ پاسخ
٤٣ بازدید
٢ رأی
٢ پاسخ
٥٢ بازدید
٢ رأی
٢ پاسخ
٢٥ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
١٣ بازدید