پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان انگلیسی => اصطلاحات)

٠ رأی
١ پاسخ
٢٣ بازدید

کاربرد اصطلاح   " To make one’s mouth water"  چیه؟

١,٤٢٦
١ هفته پیش
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
٤٧ بازدید
١ رأی
٢ پاسخ
٢٦ بازدید

اصطلاح سیاسی  Soft Power به چه معناست ؟

١ هفته پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٢٠ بازدید
٠ رأی
تیک ٣ پاسخ
٦٨ بازدید

معنی عبارت  I scooby-dooby-doo   چیست؟ توی یک تصویری نوشته بود. 

١ هفته پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٤٣ بازدید

ترجمه ی اصطلاح محاوره ای  "Dutch courage"

١,٥٢٣
١ هفته پیش
١ رأی
١ پاسخ
٣٠ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٥ بازدید

اصطلاح  "To bring the house down"  یعنی چی ؟

٢,٤١٨
١ هفته پیش
١ رأی
٤ پاسخ
٣٣ بازدید
٠ رأی
٢ پاسخ
١٧ بازدید

" Full of beans"  یعنی چی ؟ معادل فاریش چی میشه ؟

١ هفته پیش