پرسش خود را بپرسید

خانه ها از سینه ی خاک در آمده بودند .

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٥٨

معنی این نثر رو میشه بگید 

خانه ها از سینه ی خاک در آمده بودند .

آرایه بکار رفتش چیه  ؟

١,٠٣١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٦

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

اخر تفاوت در و بر رو نفهمیدیم

٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٤ ماه پیش

سلام،یعنی خانه ها در زمین خاکی ساخته شده بودند. سینه خاک اضافه استعاری است.

٢٨,١٩٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٢,٩٩٧
برنزی
١,٠٤٢
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما