پرسش خود را بپرسید

جمله ی محاوره ای "sorry to barge in "

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١٠١

ترجمه ی روان جمله ی 

 "sorry to barge in "

٢,٤٧٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١٠٦

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
ببخشيد مزاحم شدم، ببخشید سرزده اومدم،ببخشید حرفتو قطع میکنم، شکر میون کلامت، ببخشيد وسط حرفت می‌پرم.
٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

ببخشید سرزده اومدم،ببخشید دخالت میکنم،شکر میون کلامتون.تا محتوا چی باشه.

١٠٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
١
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما