پرسش خود را بپرسید

معنی triumphant underdog

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
١٢٩

سلام.

در عبارت "The triumphant underdog story" چه ترجمه‌ای برای  "triumphant underdog"  مناسب است؟ شکست‌خورده فاتح یا موفقیت دور از انتظار و ...

٩,٢٨٥
طلایی
٤
نقره‌ای
٣٦٦
برنزی
٧٦

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

شکست خورده فاتح یا شکست خورده قهرمان

٣٠,٤٢٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٥٧
برنزی
١,٠٦٢
تاریخ
٦ ماه پیش

اصطلاح "بازنده پیروز" به فرد شکست خورده ای اشاره دارد که بر مشکلات غلبه کرده و پیروز شده است. اغلب برای توصیف موقعیتی استفاده می شود که در آن شخص یا تیمی که انتظار نمی رفت برنده شود، این کار را به شکلی دیدنی انجام می دهد.

    The triumphant underdog team celebrated their unexpected victory with a parade through the city.

    The movie tells the story of a triumphant underdog who overcomes adversity to achieve his dreams.

    The triumphant underdog candidate won the election despite being outspent by his opponent.

٣١١,٢٨٥
طلایی
٢١٣
نقره‌ای
٣,٤٦٦
برنزی
٢,٠٧٣
تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما