پرسش خود را بپرسید

تولید کردن به انگلیسی چی میشه ؟!

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
١٨٥

برای ازمون آیلتس می خواهم

٤٤٣
طلایی
١
نقره‌ای
١
برنزی
١٧

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

make, compose, devise, formulate, invent, originate, produce, spawn
- cause, bring about, lead to, occasion
- appoint, constitute, establish, install, invest, make, set up

تاریخ
٥ ماه پیش
Generate,Make,Produce,Manufacture,Create
٢٩,٩٠٣
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٣,٢٠٣
برنزی
١,٠٦١
تاریخ
٥ ماه پیش

Provide and produce

تهیه و تولید

تولید کردن میشه produce/manufacture

١,٥٦٦
طلایی
١
نقره‌ای
٢٣
برنزی
٨
تاریخ
٥ ماه پیش

produce 

manufacture

generate

٣,٩٥٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٠
برنزی
٣٨
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما