پرسش خود را بپرسید

معنی کدوم جمله زیر درسته

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
١٨٦

معنی کدوم درسته ؟

٢٢ %

The door needs painting

٢ پاسخ
٧٧ %

The door needs to be painted

٧ پاسخ
٠ %

The door needs to paint

١٢٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٧

٩ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤٤٣
طلایی
١
نقره‌ای
١
برنزی
١٧
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١,٣٤٢
طلایی
١
نقره‌ای
٢٣
برنزی
١٠
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١١,١٠٤
طلایی
١
نقره‌ای
٣٦
برنزی
٦٢
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

گزینه دوم  صحیح است.

  ساختار  جمله مجهول است  زیرا در نمی تواند خود را رنگ کند

فرمول جمله مجهول:

object + to be + p.p  

٢٩,٥٦٧
طلایی
٥
نقره‌ای
٨٩
برنزی
١٠٢
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول

هر دو  درسته  و  برای یک انگلیسی  زبان قابل  فهم.

ولی اختلاف معنی دارند ،  حالت نخست اسم مصدر فعل رو بکار برده و میگه (در  حالتی است که نیاز به رنگ داره )  ولی در جمله دوم حالتی رو بیان میکنه که کسی باید در رو  رنگ کنه 

حالت شماره 1 بیشتر  در انگلیسی جزیره  و حالت 2 بیشتر درانگلیسی  امریکایی بکار میره 

١٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٥ ماه پیش

ممنونم از پاسختون لطف کردین
سومی چرا غلطه؟

-
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٤٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
٢٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٢٦,٨٤٠
طلایی
٧٦
نقره‌ای
٩٩٩
برنزی
١,٠١٠
تاریخ
٥ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٢
تاریخ
٥ ماه پیش

ممنون چرا دو تای دیگه غلطه؟

-
٥ ماه پیش

پاسخ شما