پرسش خود را بپرسید

"پرده هفت رنگ مگذار تو که در خانه بوریا داری" کنایه از چیست ؟

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
٦٢٠

سلام .ضرب المثل 

"پرده هفت رنگ مگذار تو که در خانه بوریا داری"

 کنایه از چیست ؟

٣,٢١٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٠
برنزی
٧٩

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

مانند همان زبانزدِ  [پز عالی جیب خالی!]

آدمِ نداری که به خاطر کم نیاوردن از دوستان، همه چیزشو خرج ظاهرش می‌کنه حتا به بهای سر گرسنه زمین گذاشتن.

٣٧,٦٩٧
طلایی
٥
نقره‌ای
١٦٥
برنزی
٣٦٦
تاریخ
٧ ماه پیش

ای درونت برهنه از تقوی

کز برون جامه ریا داری

پرده هفت رنگ در مگذار

تو که در خانه بوریا داری

شعر از حضرت سعدی هست و منظور کسی است که ظاهر و باطنش باهم متفاوت است و فرد ریا کاری است.

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

ظاهرت را بهتر از آنچه هستی نشان مده

٤٩,٥٨٥
طلایی
٩
نقره‌ای
١٤٠
برنزی
٢٧٣
تاریخ
٧ ماه پیش

کنایه از قناعت کردن

١٨,٦٦٠
طلایی
٦
نقره‌ای
١٩١
برنزی
١٢٢
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما