پرسش خود را بپرسید

"بی ابر باران کردن" ؟؟

تاریخ
٦ ماه پیش
بازدید
٨٣١

سلام وقتی به کسی میگن 

"بی ابر باران کردن"

منظوره چیه ؟

١,٩٢٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٧٨

١٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

بی ابر باران کردن ، از معنای ظاهری میشه بدون علت خاصی گریه کردن ، اما میشه تعمیم داده بشه به انواع معانی هم خانواده مثل ؛

بدون دلیل از شخصی ناراحت بودن 

یا اصلا به معنای دیگری چون : بدون داشتن ذخیره و توشه مشخصی بخشیدن و انعام کردن ،

در واقع دست و دلباز بودن                 

من اینطور استنباط کردم ممنون . 

١٥١
طلایی
٠
نقره‌ای
٤
برنزی
٥
تاریخ
٦ ماه پیش

با محمد موافقم .

کاری که لا دست خالی انجام گیرد

١,٢٨٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٠
برنزی
٤٣
تاریخ
١ هفته پیش

بی انگیزه و بدون دلیل خشم گرفتن یا گریستن

٣٠,٢٨٨
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢١
تاریخ
١ ماه پیش

کاری که بدون معنی انجام بشه 

مشخص نیست برای چی اینکار رو کرده

١,٦٨٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٢١
برنزی
٢٥
تاریخ
٣ ماه پیش

یعنی اشکش دم مشکش هست

٢,٥٦٨
طلایی
١
نقره‌ای
٤٤
برنزی
٦٤
تاریخ
٤ ماه پیش

(بی ابر باران کردن) اگرچه این فراز (جمله) را نخستین بار است که میخوانم ولی مرا بیاد « اشک در آستین داشتن»  آورد ( کسی که بسی ساده و یا بدون بهانه اشک می ریزد).

 فراز  یا رسا نوشته نشده یا نادرست است و شاید بهتر باشد بجای « باران کردن» واژه « بارانیدن » را نوشت یا « بی ابر بارانش گرفت »

اینجا روشن نیست که او خود بارانید (گریست) یا بدون ابر توانست باران بسازد، چرا! واژه «کردن» همان انجامیدن است.

اگر او توانسته بی ابر باران بسازد، پس کار او خداگونه (معجزه) است.

در پارسی یکی شاهکار داریم که سخن از  کاری بزرگ و زیبا گوید. شاه = بزرگ، مانند شاه راه که بزرگ راه هم میگوییم.

و دیگری فرجود،  شگفتی یا  ورچ  (معجزه)  است که کسی خداگونه (خداکار؟)توانسته کاری را بیانجامد.

٢٥٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٥
تاریخ
٤ ماه پیش
بدون دلیل خاصی از فردی ناراحت بودن یا الکی گریه کردنیا غر غر کردن الکی
٦٧٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦
تاریخ
٤ ماه پیش

این ضرب المثل یعنی:تهدید باتفنگ بدون گلوله

تاریخ
٥ ماه پیش

شاید هم کنایه از انجام کاری خارق‌العاده باشه که بدون ابزار لازمه انجام داده بشه 

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٥ ماه پیش

بی دلیل ناراحت بودن

١٩٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
٦ ماه پیش

در بساطش گرچه بارانی نبود

لااقل برقی زد و غرش نمود 

٦٦٥,٤٢٦
طلایی
٤٢٩
نقره‌ای
١٥,٦٦١
برنزی
٨,٤٨٤
تاریخ
٦ ماه پیش

یعنی با اینکه در عمل کمکی نمی تواند بکند ولی با حرف و امیدوار کردن باعث دلگرمی می شود. 

٦٦٥,٤٢٦
طلایی
٤٢٩
نقره‌ای
١٥,٦٦١
برنزی
٨,٤٨٤
تاریخ
٦ ماه پیش

یعنی با اینکه در عمل کمکی نمی تواند بکند ولی با حرف و امیدوار کردن باعث دلگرمی می شود. 

٦٦٥,٤٢٦
طلایی
٤٢٩
نقره‌ای
١٥,٦٦١
برنزی
٨,٤٨٤
تاریخ
٦ ماه پیش

یعنی چیزی مشخص نشده که ناراحت باشی

تاریخ
٦ ماه پیش

شاید بی دلیل (ابر)، ابراز ناراحتی کردن (گریه و باران) باشه

تاریخ
٦ ماه پیش

پاسخ شما