توحيد

توحيد هوالعلیم

الهی
انت العظیم و انا حقیر
وهل یرحم الحقیر الا العظیم

فرازی ازمناجات آقا امیرالمؤمنین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهمشایه٠٤:٤٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٥هوالعلیم _ مَشّایه: مسیر پیاده روی زائرین اربعین حسینی؛ پیاده رویگزارش
2 | 0
ادکر٢١:١٨ - ١٤٠٠/٠٧/١٤هوالعلیم ادّکَر: آن در اصل �اذتکر� بود . تاء افتعال به دال عوض شده و ذال در آن ادغام گردیده است �ادکر�: یاد آورد. سوره یوسف آیه۴۵گزارش
2 | 0
اضغاث احلام١١:٢٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٤هوالعلیم اضغاث احلام : خوابهای دَر هَم و آشفته؛ رؤیای غیر صادقانه؛ کابوسگزارش
0 | 0
ماکان٢٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠٧/١١هوالعلیم ما کانَ : ( در زبان عربی ) نباشد، نیست، ( واصطلاحاً ) به معنی شایسته نیست ، سزاوار نیست ، نَسِزَد. . . . .گزارش
2 | 0
قسط٢١:٢٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢١هوالعلیم قسط به کسر اول، عدالت و به فتح آن ، به معنی ظلم است. قِسط: عدالت قَسط: ظلمگزارش
2 | 0
فلعلک٢١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨هوالعلیم فَلَعَلَّک: پس امیداست که تو ؛ پس انتظار است ازتو ؛ پس گویا تو ؛ پس مبادا تو ؛ پس ممکن استکه تو. . . .گزارش
2 | 0
حنیف٠١:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/٠٥هوالعلیم حنیف: مایل به حق. جنیف: مایل به باطل . حنیف متضاد جنیف است. حنیف به معنی موحد و یکتاپرستی است . راغب گوید حنف میل از ضلال به است ... گزارش
0 | 0
کلمه٢٣:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/٠١هوالعلیم کلمه :در فرهنگ قرآن، به قوانین و سنّت ها و هر چیزى که خداوند آن را سبب تحقّق اراده ى خود قرار دهد، �کلمة� اطلاق شده است.گزارش
5 | 1
فقید٠٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣هوالعلیم فقید: نیست شده، آنکه دیگر وجود ندارد. . . . .گزارش
2 | 0
مهرسا١٠:٤٩ - ١٤٠٠/٠٤/١٣هوالعلیم مِهرسا: مثلِ خورشید درخشنده و بخشندهگزارش
12 | 0
حقیق٠١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧هوالعلیم حقیق : شایسته ؛ سزاوار. . .گزارش
7 | 0
اللهم سلم و تمم٠١:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٠١هوالعلیم اللهُمَّ سَلِّم وَ تَمِّم: خدایا در این نعمت مارا عافیت ده و آنرا برای ما کامل کن. امام رضا ( ع ) فرمودند هرگاه نعمتی به شما رو کرد بگوئ ... گزارش
30 | 0
اسراف١١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠هوالعلیم اِسراف: زیاده روی؛ انجام دادن عملی به روش غیر طبیعی و عرفی و معقول.گزارش
9 | 1
بیکباره٠٢:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥هوالعلیم به یکباره : یک مرتبه ؛ یک دفعه ؛گزارش
7 | 0
فنا٠٢:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥هوالعلیم فَنا : نابودشدن ؛نیست شدن ؛هلاک شدن ؛ محو شدن ( فَناء فی الله ) . . فِنا : درگاه ؛ پیشگاه ؛ آستان؛. ( حَلَّت بِفِنائِک : فرود آمدند در ... گزارش
5 | 0
احضار٠٢:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥هوالعلیم احضار : طلبِ حضور : بحضور طلبیدن؛ درخواست حاضر شدن؛دعوتِ اجباریگزارش
2 | 0
حلت بفنائک٠١:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٥هوالعلیم حَلَّت بِفِنائِک : فرود آمدند در پیشگاهت ؛ حَلَّت : فرود آمدند بِفِنائِک : به درگاهت ؛ درآستانت ؛ در پیشگاهت. ( زیارت عاشورا معروفه ... گزارش
9 | 0
get together٠١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢١هوالعلیم Get together : جلسه ؛ نِشَست ؛هم اندیشی. . .گزارش
12 | 0
مرگاب٠١:٣١ - ١٤٠٠/٠٢/٢١هوالعلیم مَرگاب : مرگ_ آب ؛ آبِ مَرگ ؛ آبِ مَرگ آور ؛آبِ رودخانه یا دریائی که موجب غرق و در نتیجه مرگ شود. . . .گزارش
7 | 0
تحیاتی٢٣:٤١ - ١٤٠٠/٠٢/١٨هوالعلیم تحیاتی : ( اصطلاحی عراقی ) : ارادتمندم ؛ خیلی مخلصم. . . .گزارش
12 | 0
درگذشت٢٠:٠٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٨هوالعلیم درگذشت : از در گذشت ، از درب آسمان گذشت ، گذر کردن از در گاه زندگی دنیوی به حیات اُخروی. ؛ وفات یافتن ؛ ارتحال ؛ گزارش
18 | 0
عاشت ایدک٠٢:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٧هوالعلیم عاشت ایدک : ( اصطلاحی عربی ) یعنی دستت درد نکنهگزارش
14 | 0
ایلیا٠٠:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٧هوالعلیم ایلیا : نام آقاجانمان امیرالمؤمنین ، حضرت علی ( ع ) در انجیل مسیحیان است. الیا : نام آقاجانمان امیرالمؤمنین ، امام علی ( ع ) در تورات یه ... گزارش
23 | 1
الیا٠٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/١٧هوالعلیم الیا : نام آقاجانمان امیرالمؤمنین، امام علی ( ع ) در تورات است. ایلیا : نام آقاجانمان امیرالمؤمنین ، امام علی ( ع ) در انجیل است. الیا ... گزارش
5 | 0
الا١٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠١/١٩هوالعلیم معنی إِلًّا: خویشاوندی إِلَّا: مگر ؛ اگرنه ( در اصل ِِان لَا بوده ) أَلَا: آگاه باشید أَلَّا: که نه - که نیست ( در اصل اَن لَا بوده ) ... گزارش
12 | 0
لعل١٠:٤٠ - ١٤٠٠/٠١/١٩هوالعلیم لعل : سنگی گرانبها به زنگ قرمز لَعَل : امید است ؛ باشد که ؛ شاید که ؛ چه بسا ( مترادف عَسَی ) در آیات قرآن هرگاه آمده نشانه ای از خوشبین ... گزارش
12 | 0
قلندر٠٣:٥٦ - ١٤٠٠/٠١/١٠هوالعلیم قَلَندَر : درویش ؛ تارِکُ الدُنیا ( ترک دنیا کرده ) ؛ کسیکه در قید وبند مال دنیا نیست. . .گزارش
9 | 0
هین٠٣:٤٨ - ١٤٠٠/٠١/١٠هوالعلیم هین : آگاه باش ؛ شتاب کن ؛ عجله کن ؛ اینکه ؛ اینک. . . .گزارش
9 | 0
مارچین٠٣:٣٣ - ١٤٠٠/٠١/١٠هوالعلیم مارچین : محله ای قدیمی در شمال غربی اصفهان ، مابین خیابانهای امام خمینی، بهارستان غربی ، نوبهار و رزمندگان شهرک خانه اصفهان واقع شده ، وبا ... گزارش
5 | 0
خشتک٠٣:٠٥ - ١٤٠٠/٠١/١٠هوالعلیم خِشتَک : محل تلاقی دو پاچه شلوار ؛ تکه پارچه ای که دو پاچه شلوار را بایکدیگر متصل میکند. . . .گزارش
7 | 0
تلاقی٠٣:٠٢ - ١٤٠٠/٠١/١٠هوالعلیم تَلاقی : ملاقات کردن؛ دیدار ؛ بهم رسیدن ؛روبرو شدن. .گزارش
5 | 1
گوژ٠٧:٣٥ - ١٤٠٠/٠١/٠٤هوالعلیم گوژ : برآمده ؛ محدّب ؛ کوز ؛ قوز . متضادِ کاو ؛ فرورفته ؛ مقعّر ؛. . . .گزارش
7 | 0
کاو٠٧:٣٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٤هوالعلیم کاو : مخففِ که او کاو : تفحص ؛ تجسّس ؛ جستجو ؛ کاوُش؛. . . . کاو : گود ؛ فرورفته ؛ تو خالی ؛مقعّر ؛ متضاد گوژ ؛ برآمده؛محدّب؛. . . . ... گزارش
9 | 0
زبانزد٠٥:٤٣ - ١٤٠٠/٠١/٠٤هوالعلیم زَبانزَد: مطلبی که مورد تائید همگان است ؛ موضوعی که اکثریت مردم به درستی آن اعتقاد دارند ؛ سخنی که بر سر زبان ها است. ( زبانزد خاص وعام ) ... گزارش
9 | 0
حمل٠٥:١٤ - ١٤٠٠/٠١/٠٤هوالعلیم حَمَل : برج حَمَل اولین برج فلکی حَمَل: نام دیگر صورت فلکی بره حَمَل : نام دیگر فروردین ماه سال هجری شمسی حَمل :بار ؛ بار برداشتن ؛ بار ... گزارش
7 | 0
بهار٠٥:٠٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٤هوالعلیم بَهار : رستاخیز طبیعت ؛ . . .گزارش
12 | 1
استقرار٠٤:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/٠٤هوالعلیم استِقرار : قرار گرفتن. . .گزارش
9 | 0
بنگاه٠٤:٤٦ - ١٤٠٠/٠١/٠٤هوالعلیم بُنگاه : بنکده ؛ محل استقرار ؛ مکان ومأوا. . .گزارش
5 | 0
بنکده٠٤:٤٢ - ١٤٠٠/٠١/٠٤هوالعلیم بُنکَده: پایه گاه ( پایگاه ) ؛ محل استقرار ؛ بنگاه. . .گزارش
5 | 0
حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر٠٣:٠٣ - ١٣٩٩/١٢/٢٩ حسبنا الله ونعم الوکیل، نعم المولی و نعم النصیر : کافیست برای ما خدا و او نیکو کارساز و سرپرست ویاریگر است. ( الحمدلله رب العالمین )گزارش
30 | 1
دستپاچه٠٢:٤٣ - ١٣٩٩/١٢/٢٩هوالعلیم دستپاچه: شتاب زدگی ؛عجله ؛ هول شدن. . .گزارش
7 | 0
کپه٠٢:٢٣ - ١٣٩٩/١٢/٢٩هوالعلیم کُپِه : سالَک ( ضایعه پوستی که بر اثر گزیدگی حشرات آلوده ایجاد میشود و پوست را تحلیل میکند. کُپِه : تعداد زیاد ( مثال: یک کپه دانش آموز: ... گزارش
9 | 0
کرت٠٠:٤٤ - ١٣٩٩/١٢/٢٨هوالعلیم کَرَت : دفعه؛ مرتبه ؛ بار کَرت : زمین کشاورزی مرزبندی شده ؛ قطعه زمین زراعتیگزارش
16 | 0
سنبلستان٠٠:١٩ - ١٣٩٩/١٢/٢٦هوالعلیم سنبلستان: ( سُمبُلِستان ) : محل رویش گلِ سنبل ؛جائی که گل سُمبُل در آن فراوان باشد. سنبلستان :نام محله و خیابانی در مرکز اصفهان که بیمار ... گزارش
12 | 0
گل واژه٠٠:٠٢ - ١٣٩٩/١٢/٢٦هوالعلیم گلواژه : واژه دلنشین ؛ کلمه زیبا ؛. . .گزارش
14 | 0
عسگر٠٠:٣٩ - ١٣٩٩/١٢/٢٠هوالعلیم عسگر : تلفظ آن عسکر است. ( در زبان عربی ۴حرف گ _ چ _ پ _ ژ _وجود ندارد ) عسکر واژه ای عربی است به معنای لشکر ؛ ارتش ؛ سپاه ؛ نیروی نظامی. ... گزارش
14 | 1
امامین٠٢:٤٥ - ١٣٩٩/١٢/١٩هوالعلیم امامَین : دو امام ( امامامَینِ کاظمَین: آقا امام موسی کاظم و امام جواد ) ( امامَینِ عسکریَین: آقا امام هادی وامام عسکری )گزارش
9 | 0
جسرالائمه٠١:٥٧ - ١٣٩٩/١٢/١٩هوالعلیم جسرالائمه : پل امامان ؛ پلی در بغداد بر روی رود دجله که منطقه سنی نشین اعظمیه را به منطقه شیعه نشین کاظمیه ( کاظمین ) ( بارگاه نورانی اما ... گزارش
14 | 0
جسر٠١:٤٩ - ١٣٩٩/١٢/١٩هوالعلیم جِسر : پل ؛ معبر ؛ گذر جِسرالائمه: پل ائمه ( امامان ) واقع در بغداد کاظمین. . نگا>گزارش
12 | 0
فانوس طوس٠١:٣٢ - ١٣٩٩/١٢/١٤هوالعلیم فانوس طوس: کنایه از بارگاه نورانی هشتمین پیشوای نور حضرت ثامن الحجج ، آقاجانمان علی بن موسی الرضا ( علیه آلاف التحیة والثنا ) @FanooseToo ... گزارش
23 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهattack٢٣:٢٣ - ١٣٩٩/٠١/١٧
• The cat attacked the mouse.
گربه بطرف موش حمله ور شد
62 | 1