توحيد

توحيد هوالعلیم

الهی
انت العظیم و انا حقیر
وهل یرحم الحقیر الا العظیم

فرازی ازمناجات آقا امیرالمؤمنین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهتخفیض٠٠:٠٩ - ١٤٠١/١١/٠٥هوالعلیم تخفیض: در زبان عربی به معنای تخفیف استگزارش
0 | 1
فسنیسره٢٠:٢٥ - ١٤٠١/١١/٠٤هوالعلیم فسنیسره: پس بزودی هموار میکنیم برای او اللیل فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْرَىٰ پس بزودی راه آسایش وراحتی را برای او هموار میکنیم؛ ( ٧ )گزارش
0 | 1
کادح١٠:٥٣ - ١٤٠١/١٠/٢٩هوالعلیم کادِح : تلاش نفس گیر کنندهگزارش
0 | 1
فیم١٩:٣٠ - ١٤٠١/١٠/٢٤هوالعلیم فیمَ : ( مخفف فیما ) ، در آنچه فیمَ انت : ترا چه به. . . .گزارش
2 | 1
سمکها١١:٥٦ - ١٤٠١/١٠/٢٤هوالعلیم سمکها : ارتفاع آن ؛ بُلندای آن سمک: ارتفاع ، بُلندا، ،گزارش
2 | 1
هل لک١١:٣٦ - ١٤٠١/١٠/٢٤هوالعلیم هَل لَکَ: آیا تمایل داری؛ آیا رغبت داریگزارش
2 | 1
عرفا١١:١١ - ١٤٠١/١٠/٢٢هوالعلیم عرفاً: پیاپی ؛گزارش
0 | 1
لقاهم١٩:٣٦ - ١٤٠١/١٠/٢٠هوالعلیم لقاهم : ایشان را روبرو میکند؛ روبرو میشوندگزارش
0 | 1
فقیر١٨:٥٩ - ١٤٠١/١٠/١٨هوالعلیم فقیر : کسی است که کمرش زیر بار مخارج زندگی شکسته ؛ آنکه زیر بار هزینه های سنگین روز مره کمرش خم شده ؛گزارش
2 | 1
مدثر٠٣:٤٣ - ١٤٠١/١٠/١٦هوالعلیم یا ایها المُدَّثِر : ای ملحفه به خود پیچیده ؛گزارش
2 | 1
تبتل١١:١٨ - ١٤٠١/١٠/١٥هوالعلیم تَبَتَّل : از خود بریدن و به خدا رسیدنگزارش
0 | 0
مکذبین٢٠:٣٦ - ١٤٠١/١٠/٠٣هوالعلیم مُکَذِّبِین : دروغ پندارن؛گزارش
0 | 0
یحلفون١٨:٢٦ - ١٤٠١/٠٩/١٩هوالعلیم یَحلِفون: سوگند یاد می کنندگزارش
0 | 0
یحادون١٨:٢٣ - ١٤٠١/٠٩/١٩یُحادُّون : سر سختی می کنند؛ شدت عمل نشان می دهندگزارش
0 | 0
باعیننا٢٠:٢٣ - ١٤٠١/٠٩/١٠هوالعلیم بِاعیُنِنا : تحت نظر و توجه ماگزارش
0 | 0
اغنی٢٠:٢٠ - ١٤٠١/٠٩/١٠اَغنی : بی نیازی اَقنی: نیاز مند می کند؛ قانع می کند ؛ خشنود می کند ؛ ذخیره مال �أَغْنی� از �غنی� به معناى بی نیازى و �أَقْنی � از �قنیه� به معناى ... گزارش
2 | 0
اقنی١١:٠٩ - ١٤٠١/٠٩/١٠اَقنی: نیاز مند می کند؛ قانع می کند ؛ خشنود می کند ؛ ذخیره مال �أَغْنی� از �غنی� به معناى بی نیازى و �أَقْنی � از �قنیه� به معناى ذخیره ثروت است. �1 ... گزارش
5 | 0
حبک١٠:٢٤ - ١٤٠١/٠٩/٠٥حُبُک : مسیرهای آسمانی ؛ جاده های پر پیچ و خمگزارش
0 | 0
انما١٠:١٨ - ١٤٠١/٠٩/٠٥اِنَّما : فقط ؛ اینست و جز این نیست ؛ ؛ بدرستیکه آنچه ؛ همانا آنچه را که اَنَّما : اینچنین استگزارش
0 | 0
ذلک بانهم١٩:٠٠ - ١٤٠١/٠٨/٢٦هوالعلیم ذَٰلِکَ بِأَنَّهُمُ : این بدان سبب است که آنها. . .گزارش
0 | 0
اسرار١٨:٥١ - ١٤٠١/٠٨/٢٦هوالعلیم اَسرار : سِرّها ؛ رازها ؛ اِسرار : پنهان داشتن ؛گزارش
2 | 0
عسیتم١٠:٤٩ - ١٤٠١/٠٨/٢٦هوالعلیم عَسَیْتُمْ: آیا جز این انتظار داریدگزارش
0 | 0
صرفنا١٠:٥٤ - ١٤٠١/٠٨/٢٤هوالعلیم صَرَّفنا : دگرگون کردیم صَرَفنا : منتقل کردیم ؛ متوجه نمودیمگزارش
5 | 0
اف١١:١٨ - ١٤٠١/٠٨/٢٢هوالعلیم اُف : واژه ایست که در بیانِ درد ، غم ، اندوه ، دلتنگی ، تنفُّر و نفرین بکار برده میشود.گزارش
5 | 0
نعمت١١:٠٢ - ١٤٠١/٠٨/١٧هوالعلیم ِنعمَت : وسیله کامیابی؛ نَعمَت : کامیابیگزارش
2 | 0
یعش١٠:٣٨ - ١٤٠١/٠٨/١٤هوالعلیم یَعشُ :�یَعْشُ� از �عشو� به معناى آفتی در چشم است که سبب ضعف دید می گردد. این کلمه هرگاه با حرف �عن� همراه باشد به معناى اعراض کردن است. ... گزارش
2 | 0
سخریا٢٠:٤٩ - ١٤٠١/٠٨/١٢هوالعلیم سِخْرِیّاً: به آن عملی گفته میشود که مسخره کننده در مسخرگی خود از آن استفاده می کند. ؛ تَمَسخُر سُخْرِیّاً: مُسَخَّر ؛ تسخیر شده ؛ به خد ... گزارش
2 | 0
عصائب اهل حق١١:٠٧ - ١٤٠١/٠٦/١٩هوالعلیم عصائب: جِ عصابه: گروه ، فوج، پیشانی بند عصائب اهل حق: گروه شبه نظامی شیعی درعراقگزارش
5 | 0
لطمسنا١٢:٢٤ - ١٤٠١/٠٥/٢٩هوالعلیم لَطَمَسنا : البته از میان بر می داشتیمگزارش
12 | 0
اصلوها١٢:١٣ - ١٤٠١/٠٥/٢٩هوالعلیم اصلوها: همنشین و همراه شوید، داخل شوید یس هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِی کُنتُمْ تُوعَدُونَ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﻬﻨﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻭﻋﺪﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﺪ. ... گزارش
7 | 0
خدایش بیامرزاد١٧:٢٨ - ١٤٠١/٠٥/٢٥هوالعلیم خدایش بیامرزاد: خدا اورا بیامرزد ( الف اضافه در واژه بیامرزاد نشانه تکریم و بزرگ داشت است ) ؛ خداوند اورا مورد رحمت و مغفرت قرار دهد؛ خدا ... گزارش
5 | 0
مالی١١:٢٢ - ١٤٠١/٠٥/٢٤هوالعلیم مَا لِیَ: نیست برای من ؛ سزاوار نیست برای من ؛چه شده است مراگزارش
5 | 1
دارالمقامه١١:٠١ - ١٤٠١/٠٥/٢٠هوالعلیم دارالمُقامه: جایگاه پابرجا ؛ منزل همیشگی؛ از نامهای بهشت است واین واژه یکبار در قرآن آمده، درآیه۳۵ سوره فاطر فاطر الَّذِی أَحَلَّنَا د ... گزارش
5 | 0
فوت١١:١٣ - ١٤٠١/٠٥/١٣هوالعلیم فَوت : از دست دادن؛ از دست رفتن فرصت یا زمانی که بدست آوردن ممکن نباشدگزارش
7 | 0
هواللطیف١٧:٢٦ - ١٤٠١/٠٥/٠٧هوالعلیم هواللطیف: او ( خداوند ) دانای نکته سنج و توانای ریز نگر ، و خالق و پدید آورنده ظرائف و دقایق است. ( مراجعه به لطیف )گزارش
2 | 0
اوبی١٠:٣٢ - ١٤٠١/٠٥/٠٤هوالعلیم اَوِّبی: همصدا شدن در دعا ؛ اَوِّبی مَعَهُ: در ستایش ونیایش با او همصدا شو ) آیه۱۰ سوره سبأگزارش
5 | 1
هلم٢١:٣٩ - ١٤٠١/٠٤/٢٢هوالعلیم هَلُّمَ : اسم فعلی است به معنای بیائید یا بیاورید ، درجمع ومفرد ، و مؤنث و مذکر ، و لازم ومتعدی ، یکسان است.گزارش
2 | 0
منویات١٥:٢٨ - ١٤٠١/٠٤/١٦هوالعلیم منویات: نیّات ؛ نیتها؛رهنمودها ؛روش های مدِّ نظر ؛فرمایشات؛ نقطه نظراتگزارش
7 | 0
رحیم٠١:٥٦ - ١٤٠١/٠٤/٠٨هوالعلیم رحیم : دستگیر ؛ مددکارگزارش
5 | 0
مستوران٢٣:٤٣ - ١٤٠١/٠٤/٠٧هوالعلیم مستوران : پرده نشینان؛ پاکدامنان؛ پنهان کارانگزارش
14 | 1
لمبلسین١٢:٠١ - ١٤٠١/٠٤/٠٦هوالعلیم لَمُبلِسین: بدرستی دلشکسته واندوهگین وسرگردانگزارش
2 | 0
حین١١:٢٥ - ١٤٠١/٠٣/٣١هوالعلیم حین: ( HEYN ) :مدت زمان انجام کار ؛ درحالیکهگزارش
7 | 0
اولم یتفکروا فی انفسهم٢١:٤٣ - ١٤٠١/٠٣/٢٩هوالعلیم أوَلَمْ یَتَفَکَّرُوا فِی أَنفُسِهِمْ؟�: آیا با خود نمی اندیشند؟ آیا درباره خود نمی اندیشند تا ببینند چه کرده اند و چه می کنند و سرنوشت ای ... گزارش
2 | 0
کاین١٦:٠١ - ١٤٠١/٠٣/٢٨هوالعلیم - کاین:مخفف ( که این ) است و ( کین ) خوانده میشود - کَأَیِّن: چه بسیار ؛ چه بساگزارش
14 | 0
حکیم١١:٣٩ - ١٤٠١/٠٣/٢٥هوالعلیم - حکیم: کاردان ؛ کسی که عمل او همراه با علم است؛ عالِم و عامِل ؛ عامِلِ عالِمگزارش
18 | 1
لولا١١:٣٣ - ١٤٠١/٠٣/٠٩هوالعلیم؛؛؛ لَولَا: اگر نه ؛ اگر نبود ؛ چرا کهگزارش
2 | 0
ارحم الراحمین١٥:٢٠ - ١٤٠١/٠٣/٠٣هوالعلیم ارحم الراحمین: مهربان ترینِ بخشندگانگزارش
7 | 1
اما١٨:٣٣ - ١٤٠١/٠٢/٢٦هوالعلیم اَمَّا: اما ؛ یا آنچه عمَّا : از آنچه اِمَّا : اگر؛ یا ؛ چونگزارش
7 | 1
اطاله کلام٠١:٢٥ - ١٤٠١/٠٢/٢٢هوالعلیم اطاله کلام: طولانی شدن سخن، صحبت به درازا کشیدن ، ( اگر حمل بر بی ادبی نباشدهمان پر حرفی است )گزارش
21 | 0
عزیز١٣:٢٣ - ١٤٠١/٠٢/١٥هوالعلیم عزیز : سرافراز ؛ همیشه پیروز ؛ دراوج اقتدارگزارش
9 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهattack٢٣:٢٣ - ١٣٩٩/٠١/١٧
• The cat attacked the mouse.
گربه بطرف موش حمله ور شد
67 | 4