برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

توحيد

توحيد هوالعلیم

الهی
انت العظیم و انا حقیر
وهل یرحم الحقیر الا العظیم

فرازی ازمناجات آقا امیرالمؤمنین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هوالعلیم

فقید: نیست شده، آنکه دیگر وجود ندارد.....
١٤٠٠/٠٥/٠٣
|

2 هوالعلیم

مِهرسا: مثلِ خورشید درخشنده و بخشنده
١٤٠٠/٠٤/١٣
|

3 هوالعلیم

حقیق : شایسته ؛ سزاوار. ..
١٤٠٠/٠٣/٠٧
|

4 هوالعلیم

اللهُمَّ سَلِّم وَ تَمِّم: خدایا در این نعمت مارا عافیت ده و آنرا برای ما کامل کن.

امام رضا (ع) فرمودند هرگاه نعمتی به شما ر ...
١٤٠٠/٠٣/٠١
|

5 هوالعلیم

اِسراف: زیاده روی؛ انجام دادن عملی به روش غیر طبیعی و عرفی و معقول.
١٤٠٠/٠٢/٣٠
|

6 هوالعلیم

به یکباره : یک مرتبه ؛ یک دفعه ؛
١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

7 هوالعلیم

فَنا : نابودشدن ؛نیست شدن ؛هلاک شدن ؛ محو شدن(فَناء فی الله) ..

فِنا : درگاه ؛ پیشگاه ؛ آستان؛.
(حَلَّت بِفِنائِک : فرود آ ...
١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

8 هوالعلیم

احضار : طلبِ حضور : بحضور طلبیدن؛ درخواست حاضر شدن؛دعوتِ اجباری
١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

9 هوالعلیم

حَلَّت بِفِنائِک : فرود آمدند در پیشگاهت ؛

حَلَّت : فرود آمدند
بِفِنائِک : به درگاهت ؛ درآستانت ؛ در پیشگاهت.

(ز ...
١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

10 هوالعلیم

Get together : جلسه ؛ نِشَست ؛هم اندیشی...
١٤٠٠/٠٢/٢١
|

11 هوالعلیم

مَرگاب : مرگ_ آب ؛ آبِ مَرگ ؛ آبِ مَرگ آور ؛آبِ رودخانه یا دریائی که موجب غرق و در نتیجه مرگ شود....
١٤٠٠/٠٢/٢١
|

12 هوالعلیم

تحیاتی : (اصطلاحی عراقی) : ارادتمندم ؛ خیلی مخلصم....
١٤٠٠/٠٢/١٨
|

13 هوالعلیم

درگذشت : از در گذشت ، از درب آسمان گذشت ، گذر کردن از در گاه زندگی دنیوی به حیات اُخروی.؛ وفات یافتن ؛ ارتحال ؛

١٤٠٠/٠٢/١٨
|

14 هوالعلیم

عاشت ایدک :( اصطلاحی عربی )یعنی دستت درد نکنه
١٤٠٠/٠٢/١٧
|

15 هوالعلیم

ایلیا : نام آقاجانمان امیرالمؤمنین ،حضرت علی (ع) در انجیل مسیحیان است.

الیا : نام آقاجانمان امیرالمؤمنین ، امام علی (ع) در ت ...
١٤٠٠/٠٢/١٧
|

16 هوالعلیم

الیا : نام آقاجانمان امیرالمؤمنین،امام علی(ع) در تورات است.

ایلیا : نام آقاجانمان امیرالمؤمنین ، امام علی (ع) در انجیل است. ...
١٤٠٠/٠٢/١٧
|

17 هوالعلیم

معنی إِلًّا: خویشاوندی
إِلَّا: مگر ؛ اگرنه ( در اصل ِِان لَا بوده)
أَلَا: آگاه باشید
أَلَّا: که نه-که نیست ( در اصل اَن ل ...
١٤٠٠/٠١/١٩
|

18 هوالعلیم

لعل : سنگی گرانبها به زنگ قرمز

لَعَل : امید است ؛ باشد که ؛ شاید که ؛ چه بسا ( مترادف عَسَی)
در آیات قرآن هرگاه آمده نشان ...
١٤٠٠/٠١/١٩
|

19 هوالعلیم

قَلَندَر : درویش ؛ تارِکُ الدُنیا( ترک دنیا کرده) ؛ کسیکه در قید وبند مال دنیا نیست...
١٤٠٠/٠١/١٠
|

20 هوالعلیم

هین : آگاه باش ؛ شتاب کن ؛ عجله کن ؛ اینکه ؛ اینک....
١٤٠٠/٠١/١٠
|

21 هوالعلیم

مارچین : محله ای قدیمی در شمال غربی اصفهان ، مابین خیابانهای امام خمینی، بهارستان غربی ، نوبهار و رزمندگان شهرک خانه اصفهان واقع شد ...
١٤٠٠/٠١/١٠
|

22 هوالعلیم

خِشتَک : محل تلاقی دو پاچه شلوار ؛ تکه پارچه ای که دو پاچه شلوار را بایکدیگر متصل میکند....
١٤٠٠/٠١/١٠
|

23 هوالعلیم

تَلاقی : ملاقات کردن؛ دیدار ؛ بهم رسیدن ؛روبرو شدن..
١٤٠٠/٠١/١٠
|

24 هوالعلیم

گوژ : برآمده ؛ محدّب ؛ کوز ؛ قوز . متضادِ کاو ؛ فرورفته ؛ مقعّر ؛....
١٤٠٠/٠١/٠٤
|

25 هوالعلیم

کاو : مخففِ که او

کاو : تفحص ؛ تجسّس ؛ جستجو ؛ کاوُش؛....

کاو : گود ؛ فرورفته ؛ تو خالی ؛مقعّر ؛ متضاد گوژ ؛ برآمده؛مح ...
١٤٠٠/٠١/٠٤
|

26 هوالعلیم

زَبانزَد: مطلبی که مورد تائید همگان است ؛ موضوعی که اکثریت مردم به درستی آن اعتقاد دارند ؛ سخنی که بر سر زبان ها است.(زبانزد خاص وعا ...
١٤٠٠/٠١/٠٤
|

27 هوالعلیم

حَمَل : برج حَمَل اولین برج فلکی
حَمَل: نام دیگر صورت فلکی بره
حَمَل : نام دیگر فروردین ماه سال هجری شمسی

حَمل :بار ؛ ...
١٤٠٠/٠١/٠٤
|

28 هوالعلیم

بَهار : رستاخیز طبیعت ؛ ...
١٤٠٠/٠١/٠٤
|

29 هوالعلیم

استِقرار : قرار گرفتن...
١٤٠٠/٠١/٠٤
|

30 هوالعلیم

بُنگاه : بنکده ؛ محل استقرار ؛ مکان ومأوا...
١٤٠٠/٠١/٠٤
|

31 هوالعلیم

بُنکَده: پایه گاه(پایگاه) ؛ محل استقرار ؛ بنگاه...
١٤٠٠/٠١/٠٤
|

32
حسبنا الله ونعم الوکیل، نعم المولی و نعم النصیر : کافیست برای ما خدا و او نیکو کارساز و سرپرست ویاریگر است.
(الحمدلله رب العالمین)
١٣٩٩/١٢/٢٩
|

33 هوالعلیم

دستپاچه: شتاب زدگی ؛عجله ؛ هول شدن...
١٣٩٩/١٢/٢٩
|

34 هوالعلیم

کُپِه : سالَک(ضایعه پوستی که بر اثر گزیدگی حشرات آلوده ایجاد میشود و پوست را تحلیل میکند.

کُپِه : تعداد زیاد (مثال: یک کپه دا ...
١٣٩٩/١٢/٢٩
|

35 هوالعلیم

کَرَت : دفعه؛ مرتبه ؛ بار

کَرت : زمین کشاورزی مرزبندی شده ؛ قطعه زمین زراعتی
١٣٩٩/١٢/٢٨
|

36 هوالعلیم

سنبلستان: (سُمبُلِستان): محل رویش گلِ سنبل ؛جائی که گل سُمبُل در آن فراوان باشد.

سنبلستان :نام محله و خیابانی در مرکز اصفهان ...
١٣٩٩/١٢/٢٦
|

37 هوالعلیم

گلواژه : واژه دلنشین ؛ کلمه زیبا ؛...
١٣٩٩/١٢/٢٦
|

38 هوالعلیم

عسگر : تلفظ آن عسکر است. (در زبان عربی ۴حرف گ _ چ _ پ _ ژ _وجود ندارد)
عسکر واژه ای عربی است به معنای لشکر ؛ ارتش ؛ سپاه ؛ نیروی ...
١٣٩٩/١٢/٢٠
|

39 هوالعلیم

امامَین : دو امام
(امامامَینِ کاظمَین: آقا امام موسی کاظم و امام جواد)
(امامَینِ عسکریَین: آقا امام هادی وامام عسکری)
١٣٩٩/١٢/١٩
|

40 هوالعلیم

جسرالائمه : پل امامان ؛
پلی در بغداد بر روی رود دجله که منطقه سنی نشین اعظمیه را به منطقه شیعه نشین کاظمیه( کاظمین) (بارگاه نورا ...
١٣٩٩/١٢/١٩
|

41 هوالعلیم

جِسر : پل ؛ معبر ؛ گذر

جِسرالائمه: پل ائمه (امامان)واقع در بغداد کاظمین. .نگا>
١٣٩٩/١٢/١٩
|

42 هوالعلیم

فانوس طوس: کنایه از بارگاه نورانی هشتمین پیشوای نور حضرت ثامن الحجج ، آقاجانمان علی بن موسی الرضا ( علیه آلاف التحیة والثنا)
@Fa ...
١٣٩٩/١٢/١٤
|

43 هوالعلیم

اللهم یسرو لا تعسر : بارالها آسان فرما ومشکل مفرما
١٣٩٩/١٢/١٤
|

44 هوالعلیم

الله معک: خدا به همراهت ...
١٣٩٩/١٢/١٤
|

45 هوالعلیم

دکترین : نظریه ؛ عقیده ؛ خط مشی ؛ ترسیم کننده و اجرا کننده اندیشه ؛ راه و روشی نو و متفاوت در موضوعی خاص؛....
١٣٩٩/١٢/١٤
|

46 هوالعلیم

نقطه نظر: دیدگاه ؛ منظر ؛نگرش؛ نظر ؛ رأی؛ عقیده
١٣٩٩/١٢/١١
|

47 هوالعلیم

Diary : دفترچه خاطرات روزانه

Dairy : لبنیات
١٣٩٩/١٢/١٠
|

48 هوالعلیم

Dairy: فراورده هائی که ازشیر بدست می آید؛ لبنیات

Diary : دفترچه خاطرات روزانه
١٣٩٩/١٢/١٠
|

49 هوالعلیم

اللهم عَجِّل لِوَلیِکَ الفرجِ والفَرَح: بارالها برای گشایش کار و شادمانی ولی ات شتاب کن ؛

خداوندا ، گشایش کار و خشنودی ولی ...
١٣٩٩/١٢/٠٩
|

50 هوالعلیم

فَرَح : شادی وشادمانی؛ خشنودی ؛ مَسَرَّت ؛خوشحالی
١٣٩٩/١٢/٠٩
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 attack
• The cat attacked the mouse.
• گربه بطرف موش حمله ور شد
١٣٩٩/٠١/١٧
|