پرسش خود را بپرسید

تفاوت تقریب و تخمین چیست؟

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٥٢٣

تفاوت تقریب و تخمین چیست؟

١٠,٨٠٩
طلایی
٩
نقره‌ای
٢٣
برنزی
٢٩٠

١٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

تقریب و تخمین دو مفهوم متفاوت هستند، اما ممکن است در برخی موارد به نظر بیاید که این دو به یکدیگر نزدیک هستند. برخی موارد هم به اشتباه به جای هم به کار می روند. تقریب به بکاربردن رویکردها و مدل‌های ساده‌تر برای سهولت در فهم یا حل مسئله می‌پردازد، در حالی که تخمین بیشتر به دقت در پیش‌بینی یا محاسبه مقادیر واقعی تمرکز دارد.

 1. تقریب:
  • تقریب به کاربردن روش‌ها یا مدل‌های ساده‌تر برای نمایش یا تقلیل داده‌ها یا مسائل پیچیده تر اشاره دارد.
  • هدف اصلی تقریب این است که یک مسئله پیچیده را با استفاده از یک مدل ساده‌تر یا روش سرراست‌تر نمایش داده و بهبودی در فهم یا حل مسئله ایجاد کند.
  • تقریب معمولاً به دست آوردن یک نتیجه تقریبی و ممکن است دقت آن کمتر از حالت اصلی باشد.
 2. تخمین:
  • تخمین به محاسبه یا پیش‌بینی مقدار واقعی یا ویژگی‌های یک مسئله با استفاده از روش‌ها یا مدل‌های مشخص اشاره دارد.
  • هدف اصلی تخمین این است که به‌طور دقیقتر به مقدار واقعی یا خصوصیات مورد نظر نزدیک شود.
  • تخمین معمولاً به دست آوردن یک نتیجه دقیق‌تر با استفاده از اطلاعات موجود و روش‌های پیشرفته مرتبط است.
٦٤,٧٦١
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٥
برنزی
٥٧٣
تاریخ
٣ ماه پیش

تقریب و تخمین هر دو مفاهیمی هستند که در ریاضیات و آمار به کار می‌روند، اما معنای متفاوتی دارند.

 1. تقریب:
 2. تقریب به معنای پیش‌بینی یا تخمین یک مقدار است که براساس داده‌های موجود و الگوهای قبلی انجام می‌شود. به عنوان مثال، ممکن است بر اساس الگوهای گذشته و داده‌های فعلی تقریبی برای رشد اقتصادی سال آینده ارائه شود.
 3. تخمین:
 4. تخمین به معنای برآورد یا اندازه‌گیری یک مقدار است که ممکن است دقت آن مختلف باشد. تخمین معمولاً به وسیله‌ی روش‌های مختلفی مانند مدل‌های ریاضی، آماری یا شبکه‌های عصبی انجام می‌شود. به عنوان مثال، یک دانشمند ممکن است از روش‌های آماری برای تخمین میانگین یک نمونه از جامعه استفاده کند.

بنابراین، تقریب به معنای پیش‌بینی یا تخمین مقداری براساس اطلاعات موجود است، در حالی که تخمین به معنای اندازه‌گیری دقیق یا تخمینی مقدار است.

٥,٠٧٥
طلایی
٤
نقره‌ای
١٣١
برنزی
٦٤
تاریخ
١ ماه پیش

همیشه اول تخمین زده میشود بعد تقریب یهنی اول براورد میشود بعد یک عدد  نزدیک به عدد اصلی جواب داده میشود پس تخمین یعنی برآورد تقریب رند کردن یا نزدیک به صحت

١١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

تقریب یعنی نزدیک  به

در صورتیکه تخمین گمانه زنی است و ممکن است نزدیک و درست نباشد

٨٨٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٦٦
برنزی
٧٠
تاریخ
٢ ماه پیش

تخمین یعنی حدس و  گمان،تقریب یعنی حدود .

٣,٨٩٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٦٤
برنزی
٨٢
تاریخ
٢ ماه پیش

تخمین را فرضی و حدسی حساب میکنند و قابل اعتماد نیست 

ولی تقریب را از داده ها و محاسبات بدست می آورند 

 و  به واقعیت نزدیک تر است 

تاریخ
٢ ماه پیش

تقریب ، ساده یا رندکردن یک مقدار یا اندازه هست که با روش های مختلف انجام می‌شود و جواب برای هر روشی معلوم و یکسان است.

ولی تخمین، براساس حدس و گمان با توجه به  آگاهی و تبحر و علم نفر  تخمین زننده در مورد موضوع مورد نظر اندازه گیری و بیان می‌شود که می تواند کاملا متفات و متغییر باشد.

١,٠٩٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
١٧
تاریخ
٢ ماه پیش

تقریب یعنی نزدیک به ،دور نیست از ،و واقعیست و تخمین از حد و حدودات ذهنی  میگوید

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ ماه پیش

تقریب یه نقطه بیشتر داره.

١٧,٩٨٩
طلایی
١٣
نقره‌ای
٧٥
برنزی
١٤٩
تاریخ
٣ ماه پیش

مثلاً سازمانها ی  و ارگانهای  ذی ربط ،  قبل از تحقیقات لازم و تکمیلی در مورد سیل و زلزله ی واقع شده ،   میزان خسارت‌های مالی و جانی آن را با توجه به شدت و قدرت  آن تخمین می زنند. 

٢,٠٨١
طلایی
٠
نقره‌ای
٧٨
برنزی
٣٢
تاریخ
٣ ماه پیش

تخمین یعنی سخن گفتن از روی گمان و قیاس، به معنای حدس زدن می باشد. از مصدر خمن به معنای شک و ظن است.به زبان امروزی یعنی از حدس و حدود گفتن است.در صورتی که تقریب از  مصدر قرب به معنای قرابت و به معنای نزدیکی است. تقریب یعنی  نزدیکترین و دقیق ترین سخن یا میزان.نزدیک به حقیقت و احتمالی

٤٤٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٥
برنزی
٨
تاریخ
٣ ماه پیش

تخمین با حدس و گمان و برآورد کردن  و گمانه زنی همراه است. تخمین قبل از  حسابرسی بر آورد می شود.

اما در تقریب  حدود مشخص است و اعداد به صورت رند مطرح می شود. تقریب پس از کسب آمار و حسابرسی  به صورت رند کردن انجام می شود .

علت استفاده از تقریب اهمیت نداشتن آمار جزئی و اعداد ریز و کلی نگری به مطلبی است .

علت استفاده از تخمین  بی اطلاعی کلی از حسابرسی ها و بر پایه ی حدس و گمانه زنی شروع کار یامسأله و  مطلبی است.

٢,٠٨١
طلایی
٠
نقره‌ای
٧٨
برنزی
٣٢
تاریخ
٣ ماه پیش

تقریب یعنی گرد کردن و چشم پوشی از جزئیات در صورتی که تخمین یعنی برآورد کردن این دو  واژه با هم متفاوتند.

١,٥٨٩
طلایی
١
نقره‌ای
٢
برنزی
٣١
تاریخ
٣ ماه پیش
تقریب

فرهنگ فارسی عمید

۱. نزدیک‌ کردن؛ نزدیک گردانیدن.
۲. نزدیک بودن.
۳. [قدیمی] نوعی دویدن اسب؛ چهارنعل.

تخمین

فرهنگ فارسی عمید

۱. برآورد کردن.
۲. وزن یا اندازه یا بهای چیزی را از روی حدس و گمان معیّن کردن.
۳. به‌گمان سخن گفتن.

٢٨٥,٨٩٥
طلایی
١٨٧
نقره‌ای
٣,٣٧٧
برنزی
١,٩٦٣
تاریخ
٣ ماه پیش

تخمین : ارزیابی

تقریب : نزدیک گردانیدن

٣٨١
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٩
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما