پرسش خود را بپرسید

جمله ی "i nodded off" یعنی چی؟

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
١٧٠

سلام و درود جمله ی 

"i nodded off"

 یعنی چی؟

١,٩٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٧٩

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

nod off=  (محاوره) چرت زدن - چرتی زدن - کسی چرتش بردن- کسی خوابش بردن

ترجمه جملۀ شما: چرتی زدم.

٥,٤٤٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٩٧٦
برنزی
١٣٠
تاریخ
٧ ماه پیش

fall asleep, especially briefly or unintentionally.


به معنی به خواب کوتاه رفتن بدون اینکه قصد خوابیدن داشته باشید.
چرت زدن کوتاه و بی اراده

٤٨٣
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٩
تاریخ
٧ ماه پیش

سلام یعنی من چرت زدم

تاریخ
٧ ماه پیش

خوابم برد.

nod off

(informal)

to begin sleeping, especially not intentionally

After our busy day, we both sat and nodded off in front of the TV.

منابع :

https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=nod-off

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/nod-off

٣,٩٠٣
طلایی
١
نقره‌ای
٦٧
برنزی
٢٩
تاریخ
٧ ماه پیش

چرت زدن، اینکه پلک ها سنگین بشه و بدون اینکه متوجه بشی خوابت ببره

٢٠٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
٧ ماه پیش

یعنی خوابم برد- یه چُرتی زدم

١٨,٦١٠
طلایی
٦
نقره‌ای
١٩١
برنزی
١٢٢
تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما