پرسش خود را بپرسید

جمله ی "i nodded off" یعنی چی؟

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
١٢٦

سلام و درود جمله ی 

"i nodded off"

 یعنی چی؟

٦٩٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣١

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

nod off=  (محاوره) چرت زدن - چرتی زدن - کسی چرتش بردن- کسی خوابش بردن

ترجمه جملۀ شما: چرتی زدم.

٣,٠٥٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٣٤٦
برنزی
٥٥
تاریخ
٣ ماه پیش

fall asleep, especially briefly or unintentionally.


به معنی به خواب کوتاه رفتن بدون اینکه قصد خوابیدن داشته باشید.
چرت زدن کوتاه و بی اراده

٤٣٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٧
تاریخ
٣ ماه پیش

سلام یعنی من چرت زدم

تاریخ
٣ ماه پیش

خوابم برد.

nod off

(informal)

to begin sleeping, especially not intentionally

After our busy day, we both sat and nodded off in front of the TV.

منابع :

https://dic.b-amooz.com/en/dictionary/w?word=nod-off

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/nod-off

٣,٥٦٨
طلایی
١
نقره‌ای
٦٦
برنزی
٢٥
تاریخ
٣ ماه پیش

چرت زدن، اینکه پلک ها سنگین بشه و بدون اینکه متوجه بشی خوابت ببره

١٢٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
٣ ماه پیش

یعنی خوابم برد- یه چُرتی زدم

١٧,٩٤٠
طلایی
٦
نقره‌ای
١٨٦
برنزی
١١٥
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما