پرسش خود را بپرسید

برای جواب دادن به سوالاتی که از Why استفاده شده در جواب باید بعد Because چه چیزی بیاریم؟

تاریخ
٨ ماه پیش
بازدید
٣٦٧

برای مثال:

Why he is going to his room?

 Because he is tired and he wants to take a rest.                     or                            Because, he is tired and he wants to take a rest.                     or                            Because' he is tired and he wants to take a rest.

٤٦٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٩

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

این جمله درسته:

 Because he is tired and he wants to take a rest.

در بیشتر مواقع همانند اینجا، نیاز نیست که مکثی  پس از because داشته باشیم.

در ضمن جمله پرسشی مطرح شده، به صورت عامیانه بوده و از نظر کتبی و گرامر ادبی ایراد دارد: 

Why he is going to his room?

ساختار دستور زبانی جملات پرسشی در انگلیسی بدینسان است که فعل کمکی پیش از فاعل می‌آید.

٧٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٣
تاریخ
٨ ماه پیش

پاسخ شما