دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٣,٨٩٦
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٧٢
رتبه
رتبه در بپرس
٥٢٩
لایک
لایک
٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٠

گیر کردن یا هَنگ کردن ( به انگلیسی: hang یا freeze ) اصطلاحی در رایانش ( پردازش رایانه ای ) است و به حالتی گفته می شود که در آن یک برنامه یا کل سامان ...

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٠

گیر کردن یا هَنگ کردن ( به انگلیسی: hang یا freeze ) اصطلاحی در رایانش ( پردازش رایانه ای ) است و به حالتی گفته می شود که در آن یک برنامه یا کل سامان ...

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
He gave us only a very sketchy account of his visit.
دیدگاه
٠

او تنها گزارش کلی و بدون جزئیاتی از بازدیدش به ما داد.

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
Information about the crisis was sketchy and hard to get.
دیدگاه
٠

داده های درباره بحران کلی بوده و به سختی بدست آمد.

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
So far we only have sketchy information about what caused the explosion.
دیدگاه
٠

تا کنون ما تنها داده های ناقصی درباره عامل انفجار داریم.

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
Details of the accident are still sketchy .
دیدگاه
٠

جزئیات این تصادف هنوز ناقصه.

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
Details of what actually happened are still sketchy.
دیدگاه
٠

جزئیات آنچه به راستی رخ داده هنوز کامل نیست.

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

٠ رأی
تیک ٣ پاسخ
١٥٣ بازدید

ترجمه جمله زیر: It goes without saying that no one can play footbal  with me

٥ ماه پیش
١ رأی

معنی واژگانی: حرفی توش نیست که هیچکس نمیتونه با من فوتبال بازی کنه. • آشکاره / پیداست که کسی نمیتونه با من فوتبال بازی کنه.

٥ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
١١٧ بازدید

در ساختار جمله " do it or else "  هم از نظر ساختاری و هم از نظر گرامر (بدیهی است که ساختار با گرامر مقداری فرق دارد.) دچار مشکل " ناقص ضمیری "  است.  حال علت این امر چیست؟ 

٥ ماه پیش
١ رأی

معانی or else: یا اینکه، وگرنه (به عنوان هشدار یا تهدید)  تعریف دقیق:  used to introduce the second of two alternatives. e.g. "he always had a cold or else was getting over an earache" • ...

٥ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
١٧٩ بازدید

برای مثال: Why he is going to his room?   Because he is tired and he wants to take a rest.                     or         ...

٥ ماه پیش
٢ رأی

این جمله درسته:   Because he is tired and he wants to take a rest. در بیشتر مواقع همانند اینجا، نیاز نیست که مکثی  پس از because داشته باشیم. در ضمن جمله پرسشی مطرح شده، به صورت عامیانه بوده و از نظر کتبی و گرامر ادبی ایراد دارد:  Why he is going to his room? ساختار دستور زبانی جملات پرسشی در انگلیسی بدینسان است که فعل کمکی پیش از فاعل می‌آید.

٥ ماه پیش