پرسش خود را بپرسید

ترجمه جملهIt goes without saying that no one can play footbal with me به فارسی

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١٢٦

ترجمه جمله زیر:

It goes without saying that no one can play footbal  with me

٢٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

"بدیهیه/واضحه/مشخصه که هیچ‌کس نمی‌تونه با من فوتبال بازی کنه
معنی تحت لغویش می‌شه " نیازی به گفتن نداره که کسی نمی‌تونه با من فوتبال بازی کنه."

٢,٨٥٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

معنی واژگانی: حرفی توش نیست که هیچکس نمیتونه با من فوتبال بازی کنه.

• آشکاره / پیداست که کسی نمیتونه با من فوتبال بازی کنه.

٧٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

ناگفته مشخصه که کسی نمیتونه با من فوتبال بازی کنه‌.

٢٤,٣٩٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما