پرسش خود را بپرسید

دلیل استفاده‌ی فعل had در جمله‌ی زیر به همراه فعل tried به زمان گذشته چیست؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤٠

Sophie had tried to use her subconscious

٧٣١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤١

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

با درود و وقت به خیر 

زمان این جمله، ماضی بعید (past perfect)  است و ساختار آن بصورت (had + p.p) می ‌باشد. ترجمه نیز بصورت زیر است؛

Sophie had tried to use her subconscious

سوفی سعی کرده بود از ناخودآگاه خود استفاده کند

١,١٢٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١٨
برنزی
٩
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما