پرسش خود را بپرسید

kicked off the busبه چه معناست؟

تاریخ
٤ هفته پیش
بازدید
٣٦

the robbers got themselves kicked off the bus.

١,١٧٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٦٩

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

معنی جمله:

سارقان خود را از اتوبوس بیرون انداختند.

به معانی kick of  دقت کنید:

کفش: با یک تکان درآوردن

فوتبال: بازی را شروع کردن

فعالیت و جلسه و غیره: آغاز شدن و یا شروع شدن

اخراج کردن، بیرون انداختن، بیرون راندن و یا بیرون کردن

در حالت محاوره: مُردن.

٩,٩٦١
طلایی
٧
نقره‌ای
١٢٩
برنزی
٦١
تاریخ
٤ هفته پیش

شوت شدن بیرون!

پرت شدن بیرون!

انداخته شدن بیرون!

٢٤,٣٧٨
طلایی
١٠
نقره‌ای
٥١١
برنزی
٢٠٤
تاریخ
٤ هفته پیش

بیرون انداخته شدند

١٢,٤٣٥
طلایی
١٤
نقره‌ای
٢٠٧
برنزی
٢٨
تاریخ
٤ هفته پیش

پاسخ شما