پرسش خود را بپرسید

تفاوت She calls to it و she calls it چیست؟

تاریخ
٤ هفته پیش
بازدید
٣١

she calls to it وshe calls it 

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

تفاوت بین "She calls to it" و "She calls it" در نقش فعل "call" و حضور حرف اضافه "to" است.  

•  "She calls it": در این جمله، "call" به عنوان یک فعل متعدی (transitive verb) استفاده شده و مستقیماً به مفعول "it" متصل میشود. این جمله معمولاً به معنای این است که او به چیزی یا کسی نامی میدهد یا آن را صدا میزند.

  "She calls to it": در این جمله، حرف اضافه "to" وجود دارد و "call" به عنوان یک فعل ناگذر (intransitive verb) به کار رفته است. این ساختار معمولاً به معنای فراخواندن یا صدا زدن به سمت چیزی است، اما کمتر رایج است و ممکن است در موقعیتهای خاصی به کار رود.  

بنابراین، "She calls it" بیشتر برای مواقعی استفاده میشود که فرد مستقیماً چیزی را صدا میزند یا نام میبرد، در حالی که "She calls to it" بیشتر برای بیان فراخواندن یا صدا زدن به سمت چیزی به کار میرود و کمتر متداول است. 

٢٠,٩١٣
طلایی
٣٠
نقره‌ای
٤٤٥
برنزی
١٩٠
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما