دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٥١٥
رتبه
رتبه در بپرس
١٧٤
لایک
لایک
٣٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٩ بازدید
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٧ بازدید

Thank!” booms the monste برای تشکر کردن میشه از هر دو استفاده کرد؟  

٢ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٩ بازدید

 معنی این عبارت چی میشه وساختارش چیه؟ I gotta “as dumb chores go” this one is kind of awsome

٢ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٣ بازدید
٣ رأی
تیک ٤ پاسخ
١١٨ بازدید
چند گزینه‌ای

The…of the editor s comments made us think that he had not really read the manuscript.

٢ ماه پیش

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.