پرسش خود را بپرسید

کدوم جمله‌ی (I found you very demanding یا ...) درسته؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤٧

I found you very demanding 

I found you are very demanding

با ذکر دلیل لطفا توضیح بدین

٧٥٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤٤

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

I found you very demanding

بعداز عبارت I found you احتیاج به صفت است نه جمله:

I found you very  attractive.

I found you very  cute.

I  found you very interesting.

٢٩,٩٠٥
طلایی
٦
نقره‌ای
٩٦
برنزی
١٠٢
تاریخ
١ ماه پیش

یکی از شناسه های صفت قیدهای مقدار/درجه هستند که به ما

 می‌گویند هر چیز از چه شدت و درجه‌ای برخوردار است. قیدهای درجه عموماً قبل از صفت یا قبل از قیدهای دیگر قرار می‌گیرند.

Demanding : صفت است و بایست به پسوند ing که فعل demand را به صفت تبدیل می کند توجه کرد و نباید ان را در جمله دوم که با اوردن  فعل کمکی are ذهن را به سمت حال استمراری برده اشتباه  گرفت.

١٠,٣٥٤
طلایی
٧
نقره‌ای
١٤٢
برنزی
٦٢
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما