پرسش خود را بپرسید

از returned به جای went back در جمله‌ی میشه استفاده کرد؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٣٠

He went back to the pond.

٨١٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥٢

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

بله: he returned to the pond

٦٣
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما