دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٣٥٢
رتبه
رتبه در بپرس
٢٢٧
لایک
لایک
٢٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

٣ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٦ بازدید

Oh my god, nouns and verbs and the past progressive and the future tense and past perfect progressive and all these grammar terms and they “Oh my god, it’s so complicated

١ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٤ بازدید

می خواستم بدونم کتاب ارباب حلقه ها برای چه سطحی از بپرس مناسب است؟

١ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٧ بازدید
٣ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٧ بازدید

With nothing left to give, the king could only think of one thing to help protect his people.

١ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٩ بازدید

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.