پرسش خود را بپرسید

معادل انگلیسی (برو پی کارت) چیه؟ یا (سر به سرم نزار)

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٢٣١

چجوری  میتونم با لحن نسبتا مودبانه به طرف بفهمونم که می‌خوام که بره

٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢

٩ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Don't pick on me!

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٢ هفته پیش

با سلام و احترام

این عبارات به گونه ای هستن که میتونین با احترام  منظورتون رو بهشون برسونین:

 برو پی کارت:

1. "Please go about your business."

2. "I'd appreciate it if you could give me some space."

3. "Could you please leave me to my work?"

4. "I need to focus right now, could you please leave?"

5. "Can you give me a moment alone, please?"

6. "I'd like to be left alone for a while."

7. "Could you excuse me for a bit?"

8. "I need some alone time right now."

9. "Please let me handle this on my own."

10. "Could you step out for a bit?"

 سر به سرم نزار:

1. "Please stop bothering me."

2. "I'd appreciate it if you stopped teasing me."

3. "Could you please not hassle me?"

4. "I'd prefer if you didn't joke around right now."

5. "Please don't mess with me."

6. "Could you stop pestering me?"

7. "Please quit annoying me."

8. "I'd rather you didn't disturb me."

9. "Can you stop needling me?"

10. "Please refrain from provoking me."

١,٤٨٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٣
برنزی
١٢
تاریخ
٣ هفته پیش

Piss off  بقیه دوستان هم پیشنهادات خوبی دادن که درست هستن

٦٣٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
١٠
تاریخ
٣ هفته پیش

دوستانه: stop teasing me...

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٣ هفته پیش

برای بیان این عبارات به صورت مودبانه‌تر می‌توانید از معادل‌های زیر استفاده کنید:

 1. برو پی کارت:
  • "Please go about your business."
  • "Could you please leave me alone?"
  • "I'd appreciate it if you could give me some space."
  • "Would you mind leaving me alone for a bit?"
  • "Could you please let me be?"
  • "I'd prefer to be alone right now, thank you."
 2. سر به سرم نزار:
  • "Please don't bother me."
  • "Could you please stop teasing me?"
  • "Please refrain from disturbing me."
  • "I'd prefer if you didn't mess with me."
  • "Could you please not pester me?"
٤,٨٨٢
طلایی
٤
نقره‌ای
١٢٢
برنزی
٦٣
تاریخ
٣ هفته پیش

معادل انگلیسی عبارت "برو پی کارت" میتواند "Mind your own business" یا "Go about your business" باشد. هر دوی این عبارات به کسی گفته میشود که توصیه میکند به کارهای خودش بپردازد و دخالتی در کارهای دیگران نداشته باشد.  برای عبارت "سر به سرم نزار" معادل انگلیسی میتواند "Don't bother me" یا "Stop hassling me" باشد. این عبارات به کسی گفته میشود که خواستار پایان دادن به اذیت یا مزاحمت از طرف دیگری است.  این عبارات در موقعیتهای غیررسمی و صمیمی بیشتر استفاده میشوند و ممکن است در موقعیتهای رسمی کمتر به کار روند. 

١٦,٠٥٨
طلایی
٢٠
نقره‌ای
٣٢٦
برنزی
١٦٣
تاریخ
٣ هفته پیش

Go jump in the lake

Away with you

Go fly a kite

برو پی کارت

Don’t mess with me

Don’t pick on me

سر به سرم نذار

٥٧٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٤
تاریخ
٣ هفته پیش

Go jump in the lake

Away with you

Go fly a kite

برو پی کارت 

٥٧٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٤
تاریخ
٣ هفته پیش

غیر مودبانه: run along, drop dead, fuck off

نسبتا مودبانه: go away, walk away, go fly a kite

٨,٨٤٦
طلایی
٦
نقره‌ای
١١٦
برنزی
٢٣
تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما