برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سینا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 https://aparat.com/v/iFeLf آموزش دانلود رایگان ویدیو های یوتیوب ١٤٠٠/٠٣/٠٩
|

2 خوش و بش ، گپ و گفت ، حرف زدن عامیانه ١٤٠٠/٠٣/٠٩
|

3 Idea
Suggestion
نظر
عقیده
پیشنهاد
١٤٠٠/٠٢/١٩
|

4 یکی از زبانهای برنامه نویسی ١٤٠٠/٠٢/٠٥
|

5 پسوند
مثال:collect ion
=collection
١٤٠٠/٠٢/٠٣
|

6 پوشک بچه را عوض کردن ١٤٠٠/٠١/٢٩
|