تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

اگه منطقی فک کنیم دو تا حالت ممکنه اول اینکه به هر طریقی ( اتفاقی یا عمدی ) کشته شد و مرد . دوم اینکه خودش مرگشون صحنه سازی می کنه . و البته در م ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

ماده مخدری که در واقعیت وجود نداره و برای سریال riverdale ساخته شده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

در آهنگ bella ciao به معنی ( ( خدا حافظ زیبا ) ) به کار رفته

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

در یه کلام : افق

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

مخفف اسم Olivia که دخترانه است

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

سیستمی که در آن دانش آموزان در حین دوره ارزیابی و نمره دهی میشن ، به جای اینکه آزمون نمره رو تایین کنه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

در اصل neutral است نه nuetral. که در کل یعنی خنثی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

راحت . adj For example Comfortable bed /sofa / chair /etc

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

. adj ناراحت، غمگین

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

شاد ، خوشحال . adj

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

صدای سگ ، واق واق

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

خوش و بش ، گپ و گفت ، حرف زدن عامیانه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

Idea Suggestion نظر عقیده پیشنهاد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

یکی از زبانهای برنامه نویسی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

پسوند مثال:collect ion =collection

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

پوشک بچه را عوض کردن