پرسش خود را بپرسید

پایان ۳۰ ساعت بی خوابی به انگلیسی؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١٣٦

بهترین ترجمه ؛ پایان ۳۰ ساعت بی خوابی 

به انگلیسی چی میشه؟ 

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١

٤ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

End of 30 hours  insomnia

Insomnia =

بی خوابی /مرض بیخوابی

١٠,٣٥٤
طلایی
٧
نقره‌ای
١٤٢
برنزی
٦٢
تاریخ
١ ماه پیش

the end of 30 hours insomnia

٢٢٨,٣٩٥
طلایی
٧٧
نقره‌ای
١,٠١٦
برنزی
١,٠١٥
تاریخ
١ ماه پیش

end of thirty hours of awakeness

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش

The end of 30 hours of sleeplessness

٣١,٦٠٠
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٩٤
برنزی
٣٣٣
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما