پرسش خود را بپرسید

کمک در ترجمه متن Breathe the breath of life into your “pipe dreams”...

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١٠٤

Breathe the breath of life into your “pipe dreams” by believing in them, by maintaining your faith and your dreams, unfalteringly, come what may, and eventually, if you persevere, what once was a dream will become a glorious reality!

١٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

با باور به رؤیاهایتان و حفظ این ایمان، از طریق مجرای تنفسی رؤیاهایتان، دَم و بازدَم داشته باشید. سرانجام خواهید دید که رؤیاهایتان بی تردید محقق خواهند شد.(در حقیقت،) با محافظت از رؤیاهایتان، چیزی که یک زمان خواب و خیالی (و یا آرمانی) بیش نبوده است، به واقعیتی شگرف تبدیل خواهد شد.

٢١,٠٧٥
طلایی
١٩
نقره‌ای
٤٠٥
برنزی
١٥٩
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما