پرسش خود را بپرسید

ترجمه ی مناسب برای organizers and adapters

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٧٠

ترجمه مناسب  organizers and adapters به سازمان دهندگان و تنظیم کنندگان در این متن مناسبه؟

The pragmatic Romans were great organizers and adapters, so they placed a Rome Plow value upon much of their inheritance from the Greeks. 

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

 سازمان‌دهندگان و تطبیق‌دهنده‌ها(دهندگان)

٢٨٣,٨٦٥
طلایی
١٨٤
نقره‌ای
٣,٣٧٤
برنزی
١,٩٥٥
تاریخ
١ ماه پیش

سازمان دهندگان و سازگار کنندگان (یا وفق دهندگان- چرا که از میراث بجای مانده از یونانی‌ها رویگردان نبودند و این میراث را با شرائط خود تطبیق می‌دادند.)

١٤,٣٤٤
طلایی
٨
نقره‌ای
٢٣٦
برنزی
١٤٦
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما