پرسش خود را بپرسید

تست گرامر ضمیر اشاره

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٣٧

______English is better than mine.

٠ %

They

٠ %

Is

١٠٠ %

Her

٦ پاسخ
٠ %

She

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٨,٣١٢
طلایی
٥
نقره‌ای
١٠٢
برنزی
٥١
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٣
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٣,١٧٠
طلایی
١
نقره‌ای
٢
برنزی
٣٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٢,٢٧٦
طلایی
١
نقره‌ای
٣٨
برنزی
١٠
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی سوم
٩,٢٥١
طلایی
٧
نقره‌ای
١٢٦
برنزی
٢٤
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما