پرسش خود را بپرسید

ترجمه ی جمله ی I moonlighting as a lifegard

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٩١

 "I moomlighting as a lifegard"

١٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

Lifeguard=نجات غریق

Moonlighting= شغل دوم که معمولا غیر رسمی و  برای کسب درآمد بیشتر است

شغل دوم من نجات غریق است

بعنوان شعل دوم من نجات غریق هستم

کار دومم که دارم انجام می دهم نجات غریقی است.

٢٩,٢٩٧
طلایی
٥
نقره‌ای
٨٥
برنزی
١٠٢
تاریخ
١ ماه پیش

شغل جانبی( دوم)من نجات غریق است. 

 Moonlight(verb): 

To work at an extra job, especially without telling your main employer. 

١٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ ماه پیش

نجات غرقی شغل دومم است.

درکنار شغل اصلیم، نجات غریق هستم.

گاهی نجات غریق هستم .

٣٨٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٨
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما