پرسش خود را بپرسید

ترجمه ی شعر عربی

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٦٤

ترجمه ی شعر عربی :

هناکَ عالم وهناکَ شخص بمثابه عالم
و أنتِ وحدکِ عالمی

چی میشه ؟

١,٣٣٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٩٠

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

جبران خلیل جبران

هناکَ عالم
وهناکَ شخص بمثابه عالم
و أنتِ وحدکِ عالمی

آنجا جهانی است
و آنجا کسی است شبیه به جهان
و تو به تنهایی، جهان منی

٣٠,٥٦٥
طلایی
٧
نقره‌ای
٥٨٨
برنزی
٣٢٤
تاریخ
١ ماه پیش

آنجا ( قلب انسان ) به منزلۀ دنیایی است که  می تواند هر شخصی  را  به مثابه دنیای دیگر در درون خود جای دهد     . و  تو    ای محبوبۀ من  تنها دنیای موجود   در   قلب منی.

٦٧٣,٩٥٥
طلایی
٤٥٧
نقره‌ای
١٥,٦٩٣
برنزی
٨,٤٩٨
تاریخ
١ ماه پیش

آن جا دنیاست ، آنجا  شخص برای من. مانند دنیاست و تو دنیای من هستی 

١١٤,٤٦١
طلایی
١٣٨
نقره‌ای
٢٦٢
برنزی
٤٤٣
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما