پرسش خود را بپرسید

کدام یک از گزینه‌ها مترادف هستند؟

تاریخ
٢ هفته پیش
بازدید
١٥٠
کدام یک از گزینه‌ها مترادف هستند؟
٥ %

موت، حیاة

١ پاسخ
١٦ %

ذَکَرَ، نَسیَ

٣ پاسخ
٠ %

أبیَض، أسوَد

٧٧ %

لِسان، لُغة

١٤ پاسخ

١٨ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم

لغة به معنی زبان گویشی اما لسان هم به معنی زبان گویشی و هم به زبان عضوی از بدن است البته میتواند اشتباه باشد چون لسان در زمان قدیم این معنا یعنی زبان گویشی میداده است.

٥٢٧,٥٤٥
طلایی
٣٤٦
نقره‌ای
٣,٨١٨
برنزی
٢,١٧٨
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
٢ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٢ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
٥ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
تاریخ
٥ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٣١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
٥ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٥ روز پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
٤١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٢
برنزی
٦
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٥٥
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٢,٨٢٤
طلایی
١
نقره‌ای
٣٥
برنزی
١٤
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
٤٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم

لسان و  لُغة مترادف و به معنای زبان هستن

بقیه گزینه ها متضاد هستن

٥٧٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٤
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم
١٤٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٤
تاریخ
٢ هفته پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی چهارم
١٣,٥٥٩
طلایی
١٧
نقره‌ای
٢٧٣
برنزی
١٤٧
تاریخ
٢ هفته پیش

پاسخ شما