پرسش خود را بپرسید

«نعلش مي زند و از اسب به زمين مي گذاردش»

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤٣

 ضمير متصل ( -َ ش) در عبارت «نعلش مي زند و از اسب به زمين مي گذاردش» چه نقشي دارد؟

١٠٠ %

مفعولي

٢ پاسخ
٠ %

متممي

٠ %

اضافي

٠ %

مُسندي

١,١٠٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٦

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١,٠٢٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٦
برنزی
١٧
تاریخ
١ ماه پیش
پاسخ کاربر: گزینه‌ی اول
١١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما