دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٩٦٤
رتبه
رتبه در بپرس
٩٣
لایک
لایک
٧٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

٠ رأی
٣ پاسخ
١١ بازدید
چند گزینه‌ای

با توجه به مفهوم شعر «به کجا چنين شتابان / گَوَن از نسيم پرسيد / دل من گرفته زين جا / هوس سفر نداري / ز غبار اين بيابان؟ / همه آرزويم اما / چه کنم که بسته پايم ...»  کدام گزينه نادرست است؟

٢ روز پیش
٣ رأی
٣ پاسخ
٦١ بازدید
چند گزینه‌ای

«زيتون» در اين بخش از شعر شاعر نماد چيست و نشانه ي کدام کشور است؟  «ماه ايارش آواز ماست / که وقت ظهر، در سايه ي آبي رنگ / ميان مزارع زيتون مي خوانيم».

٢ هفته پیش
٢ رأی
٤ پاسخ
٥٠ بازدید
چند گزینه‌ای

 در واقع کدام شاعر را باید پیشوای فردوسی در نظم داستانهای ملی دانست؟

٢ هفته پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٤٥ بازدید
چند گزینه‌ای

 چه كساني، به ترتيب منظومه هاي «سراب، سايه ي عمر، سرودرگبار، شبخواني» را سرده اند؟

٣ هفته پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٥٧ بازدید

 بيت  « نه سايه دارم و نه بر، بيفکنندم و سزاست / اگرنه بر درخت تر کسي تبر نمي زند»  چند جمله است؟   

٣ هفته پیش

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.