پرسش خود را بپرسید

چرا در جمله زیر(خط ٱخر) از do به جای does استفاده شده؟

تاریخ
٣ ماه پیش
بازدید
٥٤

But we’re not allowed to do magic away from Hogwarts. You know that.
I do. But your cousin don’t, do he?

٥١١
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢٨

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

این قسمتی از مکالمه کاملا محاوره‌ای از فیلم هری پاتر است. در حالات غیر رسمی و محاوره ای گاهی  قوانین گرامری در مورد افعال کمکی  رعایت نمی شود:

He  ain't  at home =isn't

She don't  eat   meat =  doesn't

He ain't gone =  hasn't

این نوع  حرف زدن   بیشتر  بین  سیاهپوستان  آمریکایی با تحصیلات پایین‌تر متداول است 

٢٩,٢٩٧
طلایی
٥
نقره‌ای
٨٥
برنزی
١٠٢
تاریخ
٣ ماه پیش

پاسخ شما