پرسش خود را بپرسید

فرق see و look و watch و regard

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٠٧

see 

look 

watch 

regard 

١,١٦٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٧٣

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

سلام 

See

دیدن کلی  و کوتاه 

 مثال

I saw a cat

من  یه گربه دیدم

Look 

نگاه کردن به چیزی با دقت و زمان بیشتر 

 مثال 

Look at the board please 

به تخته نگاه کن

Watch 

تماشا کردن (بیشتر جهت تفریح ) 

مثال

I'm  watching TV 

من دارم تلویزیون تماشا می کنم 

 Regard 

نگاه ثابت به یه چیز یا کسی 

مثال 

He regarded us weirdly

او  به طرز عجیبی به ما زل زده بود 

٦٦,٠٣٠
طلایی
٢٤
نقره‌ای
١٦٥
برنزی
١١٨
تاریخ
٤ ماه پیش

نگاه کردن، دیده شدن ، تماشا کردن ، خیره ماندن 

ار لحاظ ذاتی بعضی ها افعال لازم و بعضی متعدی هستند 

٣,٥٠٩
طلایی
١
نقره‌ای
٥٤
برنزی
١٩
تاریخ
٤ ماه پیش

سلام. اولی یعنی دیدن به شکل کلی و ساده، دومییعنی نگاه کردن که عمدتا چند ثانیه طول میکشه، سومی یعنی تماشاکردن که به حالتی میگنکه شما نقش یه تماشاگر رو دارین مثلا تلوزیون تماشا کردن، تئاتر تماشا کردن، فیلم تماشا کردن، آتش بازی تماشاکردن و غیره. در این مورد ترجیحا در فارسی به جای فعل تماشاکردن از فعل دیدن استفاده می کنیم. آخری رو اما متاسفانه نمی دونم.

٢١,٨٧٤
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤١
برنزی
٢٤١
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما