منو
Darklight
ویژه

Darklight

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٥٩,٥٥٤
رتبه کل
٦٥
رتبه کل
لایک
٦,١٥٨
لایک
دیس‌لایک
١,٠٣٠
دیس‌لایک
درباره‌ی من:

𝑾𝑰𝑺𝑯 𝒀𝑶𝑼 𝑻𝑯𝑬 𝑩𝑬𝑺𝑻 💎

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥٩,٣٥٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٦٥
لایک
لایک
٦,١٣٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,٠٢٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٢٠٢
امتیاز
رتبه در بپرس
١٩
لایک
لایک
١٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩٤

نگهداری اگه دوست داشتید لایک کنید

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩٣

منحصر بفرد انحصاری اختصاصی اگه دوست داشتید لایک کنید 💗

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٧٢

نفس نفس زدن اگه دوست داشتید لایک کنید 🙃

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٦٩

جرو بحث بین دو یا چند نفر اگه دوست داشتید لایک کنید

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٦٤

از جمله شامل اگه دوست داشتید لایک کنید 🙂

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The plane will arrive at ten o'clock approximately.
دیدگاه
٤١

هواپیما حدودا ساعت ده می رسد

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Unicorns do not exist in the real world.
دیدگاه
٣٧

تک شاخ ها در دنیای واقعی وجود ندارند

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The bus holds thirty passengers.
دیدگاه
٢٨

این اتوبوس ۳۰ مسافر سوار کرده است

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Is this the baggage claim area for the flight from London?
دیدگاه
٣٤

آیا این قسمت محل دریافت بار برای پرواز از لندن است

تاریخ
٢ سال پیش
متن
This must be his old phone number; do you know his current one?
دیدگاه
٣٢

این باید شماره تلفن قدیمی او باشد شما شماره تلفن فعلیش رو میدونید