پرسش خود را بپرسید

I’m going to swim یا I’m going swimming کدومش؟؟

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٤٥٤

I’m going to swim.

or
I’m going swimming.

١,٠٩٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥٩

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

I’m going to swim  درسته .

١١٥,٧٠١
طلایی
١٣٨
نقره‌ای
٢٧٤
برنزی
٤٥٣
تاریخ
٥ ماه پیش

 هر دو عبارت صحیح است  البته با توجه به هدف شما از کاربرد انها:

۱. قصد دارم شنا کنم

۲. دارم میرم شنا

٢٩,٦٤٨
طلایی
٦
نقره‌ای
٩٠
برنزی
١٠٢
تاریخ
٥ ماه پیش

درود 

هر دوتا از نظر گرامری درست هستند فقط 《I'm going to swim》نشان می دهد که قصد شما این است که در آینده به فعالیت شنا بپردازید.

همچنین I'm going swimming  به این معنی است که شما برای شنا به عنوان یک فعالیت در آینده نزدیک برنامه ریزی کرده اید یا ترتیبی داده اید.

٦٦,١١٠
طلایی
٢٤
نقره‌ای
١٦٥
برنزی
١١٨
تاریخ
٥ ماه پیش

هر دوتا درسته فقط کاربردش فرق داره 

I'm going to swimming 

برای آینده برنامه ریزی شده استفاده میشه

من شنا  خواهم رفت

I'm going swimming 

جمله مضارع هست برای آینده خیلی نزدیک استفاده میشه (مثلاکمتراز۱روز)

من شنا میروم   

تاریخ
٥ ماه پیش

در مورد اولی توجه نکردین گویا_ اشتباه هست و to swim درسته

-
٥ ماه پیش

Im going to swim درسته

١٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٠
تاریخ
٥ ماه پیش

I go to swim

I am going to swim

? ? 

٣,٧٢٢
طلایی
١
نقره‌ای
٢٥
برنزی
١٨
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما