پرسش خود را بپرسید

معنی واژه "uncooked"؟؟؟

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٤٣

معنی واژه "uncooked"؟؟؟

٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

 سلام

خام  و نپخته 

٦٦,٠٣٠
طلایی
٢٤
نقره‌ای
١٦٥
برنزی
١١٨
تاریخ
٤ ماه پیش

میشه خام، نپخته

١٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١
تاریخ
٤ ماه پیش

نپخته ، ناپخته ، خام ، پخته نشده

٤٣,٩٣٣
طلایی
١١
نقره‌ای
١٤٥
برنزی
٣٠٢
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما