پرسش خود را بپرسید

فرق grey و gray

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٨٣

چرا در یکی a و در دیگری e وجود داره؟
فرق grey و gray چیست؟

٥٣٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٧

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

اگر منظور رنگ خاکستری باشد، هیچ فرقی با هم ندارند مگر اینکه یکی از آنها انگلیسی بریتانیایی است (grey) و دیگری انگلیسی آمریکایی است (gray).

١٣,٦٦٠
طلایی
٧
نقره‌ای
٢٢٥
برنزی
١٤٤
تاریخ
٤ ماه پیش
عکس پرسش

فرق در املای بریتیش و امریکن. اولی e و دومی a

٧٩٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١٥
برنزی
١٠
تاریخ
٤ ماه پیش

😇😁😇😁😇😁👌👌👌👌👌

-
٤ ماه پیش

😁👌😁👌😁👌😁👌😁👌

-
٤ ماه پیش

پاسخ شما