پرسش خود را بپرسید

فرق grey و gray

تاریخ
١ هفته پیش
بازدید
٢٥

چرا در یکی a و در دیگری e وجود داره؟
فرق grey و gray چیست؟

٢٧٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٢١

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

فرق در املای بریتیش و امریکن. اولی e و دومی a

تاریخ
١ هفته پیش

😇😁😇😁😇😁👌👌👌👌👌

-
١ هفته پیش

😁👌😁👌😁👌😁👌😁👌

-
١ هفته پیش

اگر منظور رنگ خاکستری باشد، هیچ فرقی با هم ندارند مگر اینکه یکی از آنها انگلیسی بریتانیایی است (grey) و دیگری انگلیسی آمریکایی است (gray).

٢,٩٤٧
طلایی
١
نقره‌ای
٧٠
برنزی
٥٣
تاریخ
١ هفته پیش
عکس پرسش

پاسخ شما