پرسش خود را بپرسید

Relevant questions

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
١٣١

Relevant  question  

سلام معنی یا ترجمه روون این کلمه چی میشه؟

٣٧٢
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٩

٥ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

سوالِ به‌جا، سوال مرتبط با موضوع

٩,٢٥٩
طلایی
٧
نقره‌ای
١٢٦
برنزی
٢٤
تاریخ
٤ ماه پیش

سوال مربوطه 

سوالات مربوطه

٣,٩١٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٤٠
برنزی
٣٨
تاریخ
٤ ماه پیش

سوال به جا/ سوال مناسب 

تاریخ
٤ ماه پیش

ترجمه دقیق "Relevant question" "سوال مرتبط و  واضح" است. این عبارت به سوالی گفته می‌شود که با موضوع مورد بحث مرتبط باشد.

٢٨,٤٤٩
طلایی
٥٨
نقره‌ای
٢,٩٩٧
برنزی
١,٠٤٥
تاریخ
٤ ماه پیش

سوال واضح  که قابل بررسیه و به حقایق عینی خاص اشاره داره

٨,٦٧١
طلایی
٢
نقره‌ای
١٤٣
برنزی
٥٩
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما