پرسش خود را بپرسید

(این قیمتش چنده) به انگلیسی

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
١٦٦

این قیمتش چنده...

٢٠
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١

١١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

How much does it cost?

یا

How much is it?

تاریخ
١ هفته پیش

How much does this costs?

طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٠
تاریخ
١ هفته پیش

معمولاً رایج است که می گویند: ?How much is it

تاریخ
٣ هفته پیش

? How much is this

  ... It      is

١٥
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤
تاریخ
٣ هفته پیش
  •  (one) How much for this?
  • How much is that one?
  • How much does this cost?
  • What's the price of that?
١,٣٥٤
طلایی
١
نقره‌ای
٣٥
برنزی
١٠
تاریخ
٣ هفته پیش

با سلام

How much is it/this/that?

How much does it cost?

٩٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢
تاریخ
٣ هفته پیش

تا حدودی بستگی داره چه کالایی باشه مثلا کالا های ارزان و روزمره با الماس جواهر  و زمین و عتیقه جات   و ... فرق داره

How  much (money?/is it?/does it cost?)

What'  s the  price?

What amount of money  (does it cost?)

What's the price tag on this one?What's the value of this?

تاریخ
٣ هفته پیش

How much is this?قیمت این چقدر است؟

How much are these?قیمت این‌ها چقدر است؟

How much does this cost?قیمت این چقدر است؟

What is the price of this?قیمت این چقدر است؟

What is the asking price of this?قیمت این با تخفیف چقدر است؟

How much is the cost of this?قیمت این چقدر است؟

Do you know how much it costs?می‌دانی قیمت این چقدر است؟

Would you please tell me the price of this?ممکن است لطفاً بگویید قیمت این چقدر است؟

Would you please check the price of this for me?ممکن است لطفاً قیمت این را برای من چک کنید؟

Would you mind telling me the price of this?ممکن است قیمت این را به من بگویید؟

How much did it cost?قیمتش چقدر بود؟

تاریخ
٣ هفته پیش

سلام

How much is it?

How much is it worth ?

How many money should I give you?

٧٢٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٥
برنزی
٧
تاریخ
٣ هفته پیش

How much is it?

How much does it cost?

٢١٢,٤٧٢
طلایی
٦٨
نقره‌ای
٨٩٥
برنزی
٩٥٣
تاریخ
٣ هفته پیش

What price is this/that

How much is this/that cost

تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما