پرسش خود را بپرسید

شهروندان در چار چوب کدام نهاد مورد توجه قرار می گیرد؟

تاریخ
٥ ماه پیش
بازدید
٨٨

   در نظام اقتدار گرا حقوق شهروندان در چار چوب کدام نهاد مورد توجه قرار می گیرد؟

٠ %

سندیکاها

١٠٠ %

ساختارهای دولتی

١ پاسخ
٠ %

احزاب سیاسی

٠ %

تشکل های مدنی

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:
پاسخ کاربر: گزینه‌ی دوم

در نظام اقتدارگرا، حقوق شهروندان در چارچوب ساختارهای دولتی مورد توجه قرار می‌گیرد. در این نظام، قدرت سیاسی در دست یک فرد یا گروه خاص قرار دارد و شهروندان نقش چندانی در اداره امور کشور ندارند. بنابراین، حقوق شهروندان نیز توسط دولت تعیین می‌شود و در چارچوب قوانین و مقررات دولتی اعمال می‌شود.

سندیکاها، احزاب سیاسی، و تشکل‌های مدنی، از جمله نهادهایی هستند که می‌توانند در حمایت از حقوق شهروندان در نظام‌های دموکراتیک نقش ایفا کنند. اما در نظام‌های اقتدارگرا، این نهادها معمولاً تحت کنترل دولت قرار دارند و امکان فعالیت آزادانه برای آنها وجود ندارد.

در نظام اقتدارگرا، دولت معمولاً از حقوق شهروندان به عنوان ابزاری برای کنترل جامعه استفاده می‌کند. به عنوان مثال، دولت می‌تواند از حقوق آزادی بیان و تجمع برای سرکوب مخالفان خود استفاده کند. همچنین، دولت می‌تواند از حقوق اقتصادی و اجتماعی برای کنترل جامعه استفاده کند.

در نظام اقتدارگرا، حقوق شهروندان به طور کلی محدود است و شهروندان امکان مشارکت فعال در اداره امور کشور را ندارند.

٧٠,٦٣٢
طلایی
١١٠
نقره‌ای
٧٠٤
برنزی
٩٢٨
تاریخ
٥ ماه پیش

پاسخ شما